Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

229/2000

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 504/1997 um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr.:

a) Í stað orðanna "16 ára" í 1. ml. 2. mgr. kemur "18 ára".

b) Í stað orðanna "18 ára" í 2. ml. 2. mgr. kemur "20 ára".

c) Í stað orðanna "barna með lífshættulega sjúkdóma" í 2. ml. 2. mgr. kemur "barna í foreldrahúsum með lífshættulega sjúkdóma".

d) Í stað orðanna "16 ára" í 1. ml. 3. mgr. kemur "18 ára".

e) Í stað orðanna "18 ára" í 3. ml. 3. mgr. kemur "20 ára".

f) Í stað orðanna "barna með lífshættulega sjúkdóma" í 3. ml. 3. mgr. komi "barna í foreldrahúsum með lífshættulega sjúkdóma".

g) 4. ml. 3. mgr. fellur brott.

h) Tvær nýjar mgr., 4. og 5. mgr., bætast við og hljóða svo:

Enginn getur notið umönnunargreiðslna samtímis greiðslum í fæðingarorlofi vegna sama barns.

Ef réttur skapast til umönnunargreiðslna og örorkubóta vegna sama ungmennis er heimilt að velja þær bætur sem hærri eru.

2. gr.

Eftirfarandi breyting verði á 5. gr.:

a) 2. ml. 1. mgr. hljóðar svo:

Þegar sérstaklega stendur á er heimilt að hækka bætur um allt að 25% eftir reglum sem tryggingaráð setur.

b) Ný mgr., 4. mgr., bætist við og hljóðar svo:

Heimilt er að fenginni umsókn að framlengja umönnunargreiðslur í allt að 6 mánuði eftir andlát langveiks eða fatlaðs barns sem notið hefur umönnunargreiðslna.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 4. gr. sbr. 13. gr. laga nr. 118/1993 um félagslega aðstoð með síðari breytingum og öðlast gildi 1. apríl 2000.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 15. mars 2000.

Ingibjörg Pálmadóttir.

Sólveig Guðmundsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica