Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

129/1991

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 365/1990, um samvinnu heilsugæslustöðva í Reykjavíkurlæknishéraði um kjör fulltrúa starfsmanna í stjórnir þeirra.

1. gr.

Við ákvæði til bráðabirgða bætist nýr töluliður, sem verði 4. tl. og hljóði svo: Heimilislæknastöðin hf., sem annast framkvæmd og rekstur heilsugæslustöðvar Laugarness H2, í Miðbæjarumdæmi, skv. samningi við stjórn Miðbæjarumdæmis frá 10. janúar 1991, tilnefnir einn fulltrúa til setu á fundum stjórnar heilsugæsluumdæmis Miðbæjar og hefur hann málfrelsi og tillögurétt á fundum stjórnar. Gildir þessi skipan til ársloka 1994, nema samningi verði sagt upp í samræmi við ákvæði hans.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 3. tl. 21. gr. laga nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu, öðlast þegar gildi.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. mars 1991.

Guðmundur Bjarnason.

Páll Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica