Heilbrigðisráðuneyti

300/2009

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1204/2008 um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. - Brottfallin

Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. reglugerðarinnar:

  1. 3. mgr. fellur brott.
  2. Orðin "þrátt fyrir 3. mgr." í 6. mgr. falla brott.

2. gr.

Í stað orðanna "4., 5. og 6. mgr." í 4. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar kemur: 3., 4. og 5. mgr.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 16. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað orðanna "1.-3. mgr. 9. gr." í 1. málsl. 1. mgr. kemur: 1.-2. mgr. 9. gr.
  2. 8. tölul. 2. mgr. fellur brott.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 1. mgr. 29. gr. laga nr. 112/2008, um sjúkra­tryggingar, og 37. gr. laga nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu, öðlast gildi 1. apríl 2009.

Heilbrigðisráðuneytinu, 20. mars 2009.

Ögmundur Jónasson.

Berglind Ásgeirsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica