Menntamálaráðuneyti

111/1996

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 560/1995 um löggiltar iðngreinar, námssamninga, sveinspróf og meistararéttindi. - Brottfallin

Reglugerð

um breytingu á reglugerð nr. 560/1005 um löggiltar

iðngreinar, námssamninga, sveinspróf og meistararéttindi.

1.gr.

            Við 4. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

            Ef fyrir hendi eru aðstæður sem valda því að ekki reynist unnt að fullnægja ákvæðum námskrár um nám og starfsþjálfunartíma í löggiltri iðngrein, setur menntamálaráðherra reglur um sérstaka tilhögun náms, starfsþjálfunar og réttindaveitingar í iðngreininni, að fengnum tillögum hlutaðeigandi fræðslunefndar. Áður en til staðfestingar kemur skal afla umsagnar Iðnfræðsluráðs.

2.gr.

            Reglugerð þessi er sett með heimild í ákvæði 22. gr., sbr. 40. gr. laga um framhaldsskóla nr. 57/1988 með áorðnum breytingum, og öðlast þegar gildi.

Menntamálaráðuneytinu, 23. janúar 1996.

Björn Bjarnason.

Stefán Baldursson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica