Fjármálaráðuneyti

642/2004

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 990/2001, um greiðslu vaxtabóta, með síðari breytingum.

1. gr.

Í stað "7%" í 1. málsl. 1. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar kemur: 5,5%.


2. gr.

Við reglugerðina bætist eitt nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo:
Vaxtabætur vegna vaxtagjalda á árinu 2003 skulu nema 90% af fjárhæð vaxtabóta reiknaðra samkvæmt 10. og 11. gr. reglugerðar þessarar.


3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingu, og öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. gr. kemur til framkvæmda við ákvörðun fyrirframgreiðslu vaxtabóta vegna vaxtagjalda ársins 2004 og við álagningu tekjuskatts og eignarskatts á árinu 2005.


Fjármálaráðuneytinu, 15. júlí 2004.

F. h. r.
Maríanna Jónasdóttir.
Guðmundur Thorlacius.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica