Fjármálaráðuneyti

498/2001

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 483/1994, um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.

1. gr.

Á eftir orðunum "starfsmanna sinna" í 1. málsl. 9. mgr. 3. gr. kemur: , sem og eigin iðgjald þeirra sem standa fyrir rekstri eða sjálfstæðri starfsemi,.


2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. reglugerðarinnar:
a. Orðin " ,sbr. og 9. gr. reglugerðarinnar" í 1. málsl. 2. mgr. falla brott.
b. Orðin " og 9. gr. reglugerðarinnar" í 2. málsl. 2. mgr. falla brott.
c. 3. mgr. fellur brott.


3. gr.

9. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Fyrningarhlutföll mannvirkja fara eftir 38. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.


4. gr.

Í stað orðsins "Viðskiptavild" í c. lið 11. gr. kemur: Aflahlutdeild í sjávarútvegi.


5. gr.

Í stað orðsins "fyrir" í 1. mgr. 15. gr. kemur: yfir.


6. gr.

Í stað orðsins "fimm" í 1. málsl. 19. gr. kemur: átta.


7. gr.

Reglugerð þessi sem er sett samkvæmt heimild í 119. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.


Fjármálaráðuneytinu, 19. júní 2001.

F. h. r.
Baldur Guðlaugsson.
Ragnheiður Snorradóttir.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica