Fjármálaráðuneyti

151/1993

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 194/1990, um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri þjónustu erlendis frá, með síðari breytingum.

1. gr.

Við 2. gr. bætist nýr töluliður er verði 8. töluliður er orðist svo:

Ábyrgðarviðgerðir sem umboðsaðili annast fyrir reikning erlends ábyrgðaraðila.

2. gr.

4. tölul. 3. gr. orðist svo: Vinna við lausafjármuni önnur en sú sem 8. tölul. 2. gr. nær til.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 2. mgr. 12. gr. laga nr. 50/1988, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytið, 1. apríl 1993.

Friðrik Sophusson.

Jón H. Steingrímsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica