Fjármálaráðuneyti

289/1996

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 254/1993, um vörugjald af ökutækjum, sbr. reglugerð nr. 169/1995, um breyting á henni. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breyting á reglugerð nr. 254/1993, um vörugjald af ökutækjum,

sbr. reglugerð nr. 169/1995, um breyting á henni.

 

1. gr.

                3. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

                Á fólksbifreiðar og önnur vélknúin ökutæki, sem ekki eru sérstaklega tilgreind í 4. gr., skal lagt vörugjald í eftirfarandi þremur gjaldflokkum miðað við sprengirými aflvélar, mælt í rúmsentimetrum:


Sprengirými aflvélar

                Flokkur     Bensínvélar               Dísilvélar Gjald í %


                 I              0 - 1.600   0 - 2.100    30           

                 II             1.601 - 2.500             2.101 - 3.000             40

                III              Yfir 2.500 Yfir 3.000                  65


2. gr.

                Við 1. tölul. 22. gr. reglugerðarinnar bætist nýr stafliður, e-liður, er orðist svo:

                e. Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög.

 

3. gr.

                4. tölul. 23. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

4.             Af leigubifreiðum til fólksflutninga skal vörugjald lækka um 3/4 hluta þess sem gjaldið er umfram 30%. Að teknu tilliti til eftirgjafar verður því gjald sem hér segir, sbr. 3. gr.:


Sprengirými aflvélar

                Flokkur     Bensínvélar               Dísilvélar   Gjald í %


                 I              0 - 1.600   0 - 2.100   30,00       

                 II             1.601 - 2.500             2.101 - 3.000             32,50

                III              Yfir 2.500 Yfir 3.000                 38,75


4. gr.

                Reglugerð þessi, er sett samkvæmt heimild í 28. gr. laga nr. 29 13. apríl 1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum, til að öðlast gildi þegar í stað.

 

Fjármálaráðuneytinu, 31. maí 1996.

 

F. h. r.

Indriði H. Þorláksson.

Guðrún Ásta Sigurðardóttir.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica