Fjármálaráðuneyti

671/1994

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 484/1992, um endurgreiðslu virðisaukaskatts af sölu á heitu vatni og rafmagni til hitunar húsa og laugarvatns, með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr.:

a. 2. mgr. orðast svo:

Eftirtaldir aðilar, sem uppfylla skilyrði 2. mgr. 1. gr., eiga rétt til endurgreiðslu og skal þeim endurgreiddur tilgreindur hundraðshluti af álögðum virðisaukaskatti:

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar 54%

Hitaveita Hvammstanga 14%

Hitaveita Blönduóss 36%

Hitaveita Rafmagnsveitna ríkisins, Siglufirði 53%

Hitaveita Hríseyjar 30%

Hitaveita Akureyrar 62%

Hitaveita Reykjahlíðar 24%

Hitaveita Egilsstaða og Fella 41%

Hitaveita Rangæinga 54%

Selfossveitur vegna Hitaveitu Eyra 39%

Hitaveita þorlákshafnar 10%

Hitaveita Suðurnesja 19%

Bæjarveitur Vestmannaeyja 52%

Orkubú Vestfjarða 59%

Rafmagnsveitur ríkisins 62%

b. Fyrir hlutfallstöluna "62%" í 3. mgr. kemur: 63%

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 42. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, gildir frá 1. janúar 1995.

Fjármálaráðuneytið, 23. desember 1994.

F.h.r.
Indriði H. Þorláksson

Jón Guðmundsson


Þetta vefsvæði byggir á Eplica