Fjármálaráðuneyti

346/1995

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 194/1990, um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri þjónustu erlendis frá, með breytingum skv. reglugerðum nr. 151/1993, 179/1993 og 86/1994.

1. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 2. mgr. 1. gr.:

Í stað orðsins "eitt ár" í öðrum málslið kemur: tvö ár.

Við málsgreinina bætist nýr málsliður svohljóðandi: Seljandi getur farið fram á framlengingu gildistíma vottorðsins um tvö ár í senn hjá Skattstjóranum í Reykjavík, þyki staðfest að forsendur séu óbreyttar frá því vottorðið var gefið út.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 2. mgr. 12. gr. og 35. gr. laga nr. 50/1988, með áorðnum breytingum, öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytið, 9. júní 1995.

F. h. r.
Jón Guðmundsson.

Hermann Jónsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica