Fjármálaráðuneyti

677/1998

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 591/1987, um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu, með síðari breytingum.

1. gr.

            Við 2. gr. reglugerðarinnar bætist nýr tölul. og verður 27. tölul. og orðast svo:

            Hlunnindi sem veitt eru starfsmönnum hlutafélags eða einkahlutafélags í því formi að þeim eru afhent hlutabréf eða hlutir í félaginu án endurgjalds eða gegn lægra endurgjaldi en almennt gangverð hlutabréfanna eða hlutanna er í samskonar viðskiptum á milli ótengdra aðila. Sama gildir um fríðindi sem á sama hátt eru veitt fyrrverandi starfsmönnum, viðskiptaaðilum eða öðrum er tengjast félaginu. Skattskylda fjárhæð þeirra hlunninda og fríðinda er greinir í þessum tölulið skal að tekjuári liðnu tilgreina á launaskýrslu.

2. gr.

            Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 8. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. Ákvæði reglugerðarinnar taka til þeirra hlunninda og fríðinda sem tilgreind eru í 1. gr. og afhent eru á árinu 1998.

Fjármálaráðuneytinu, 25. nóvember 1998.

F. h. r.

Jón Guðmundsson.

Eggert J. Hilmarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica