Fjármála- og efnahagsráðuneyti

727/2016

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 836/2013 um almenn útboð verðbréfa að verðmæti jafnvirðis 100.000 evra til 5.000.000 evra í íslenskum krónum. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 2. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað "100.000" í e. lið 1. mgr. kemur: 2.500.000.
  2. Í stað "a-d-liðar" í 2. mgr. kemur: a-e-liðar.
  3. Í stað orðanna "þessa töluliðar" í 1. málsl. 5. mgr. kemur: 4. mgr.

2. gr.

Í stað "100.000" í 3. gr. reglugerðarinnar kemur: 2.500.000.

3. gr.

Heiti viðauka I við reglugerðina verður: Lágmarkskröfur um upplýsingar sem koma eiga fram í lýsingu fyrir almenn útboð verðbréfa að verðmæti jafnvirðis 2.500.000 evra til 5.000.000 evra í íslenskum krónum.

4. gr.

Reglugerð þessi sem sett er með heimild í 1. mgr. 54. gr. laga um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, öðlast þegar gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 26. ágúst 2016.

F. h. r.

Guðrún Þorleifsdóttir.

Guðmundur Kári Kárason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica