Leita
Hreinsa Um leit

Fjármála- og efnahagsráðuneyti

221/2016

Reglugerð um breytingu (1) á reglugerð nr. 845/2014, um innkaup stofnana á sviði varnar- og öryggismála.

1. gr.

10. gr. orðist svo:

Viðmiðunarfjárhæðir vegna skyldu til útboðs, jafnt innanlands sem og á Evrópska efnahags­svæðinu, skulu vera sem hér segir:

64.438.880 kr. þegar um er að ræða vöru- og þjónustusamninga,
805.486.000 kr. þegar um er að ræða verksamninga.

Samkvæmt reglugerð þessari skal bjóða út öll innkaup sem eru yfir viðmiðunarfjárhæðum, sam­kvæmt 1. mgr., í samræmi við þau innkaupaferli sem nánar er kveðið á um í VI. kafla.

Við innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum skal kaupandi ávallt gæta hagkvæmni og gera samanburð meðal sem flestra fyrirtækja. Slíkur samanburður skal jafnan gerður bréflega eða með rafrænni aðferð. Við þessi innkaup skal virða jafnræðisreglu 5. gr. svo og ákvæði 25. gr. um tækniforskriftir.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2340 frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga, sem vísað er til í XVI. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2016, þann 5. febrúar 2016.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 2. mgr. 5. gr. og 78. gr. laga nr. 84/2007 um opinber innkaup, tekur þegar gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 29. febrúar 2016.

F. h. r.

Sigurður H. Helgason.

Hrafn Hlynsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica