Leita
Hreinsa Um leit

Fjármála- og efnahagsráðuneyti

962/2015

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um almannatryggingar (réttindi úr lífeyrissjóðum og til barnabóta (V)).

1. gr.

Gildistaka reglugerða framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 1372/2013 og nr. 1368/2014.

Reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1372/2013 frá 19. desember 2013 og nr. 1368/2014 frá 17. desember 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa og á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 skulu öðlast gildi hér á landi, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2015 frá 30. apríl 2015 um breytingu á VI. viðauka (félagslegt öryggi) og bókun 37 við EES-samninginn, sbr. einnig 3. gr. laga nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið, með síðari breytingum og bókun 1 við EES-samninginn.

Reglugerðirnar skulu gilda með þeirri aðlögun sem fram kemur í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar.

2. gr.

Efni.

Í reglugerð þessari er mælt fyrir um gildistöku reglugerðanna varðandi þau málefni sem talin eru upp í 2. gr. reglugerðar nr. 443/2012 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um almanna­tryggingar og fjármála- og efnahagsráðherra fer með.

Í reglugerð nr. 960/2015 er kveðið á um gildistöku reglugerðanna varðandi þau málefni sem talin er upp í 2. gr. reglugerðar nr. 442/2012 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um almanna­tryggingar og félags- og húsnæðismálaráðherra fer með.

Í reglugerð nr. 961/2015 er kveðið á um gildistöku reglugerðanna varðandi þau málefni sem talin er upp í 2. gr. reglugerðar nr. 442/2012 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um almanna­tryggingar og heilbrigðisráðherra fer með.

3. gr.

Fylgiskjöl.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2015 verður birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB. Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 1372/2013 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 34 frá 18. júní 2015, bls. 170. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1368/2014 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 46 frá 20. ágúst 2015, bls. 191. Ákvörðunin og gerðirnar eru einnig birtar sem fylgiskjöl með reglugerð félags- og húsnæðismálaráðherra.

4. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 56. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyris­réttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og A-lið 68. gr. og 121. gr. laga nr. 90/2003, um tekju­skatt, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Fjármála- og efnahagsráðneytinu, 27. október 2015.

F. h. r.

Lilja Sturludóttir.

Anna V. Ólafsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica