Félags- og tryggingamálaráðuneyti

611/2008

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 1225/2007 um hækkun frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr.:

Í stað orðanna "Tekjutrygging vegna eigin atvinnutekna skv. 3. málsl. b-liðar 2. mgr. 16. gr." kemur: Tekjutrygging vegna eigin atvinnutekna skv. ákvæði til bráðabirgða.

Í stað "327.000 kr." kemur: 1.200.000 kr.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda 1. júlí 2008.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 25. júní 2008.

Jóhanna Sigurðardóttir.

Ágúst Þór Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica