Félags- og tryggingamálaráðuneyti

1007/2010

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 1052/2009 um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri. - Brottfallin

1. gr.

2. málsl. 2. mgr. 5. gr. orðast svo: Við útreikning sérstakrar uppbótar skv. IV. kafla skal hvorki taka tillit til uppbóta á lífeyri skv. 2. mgr. 10. gr. þessarar reglugerðar né eingreiðslna (orlofs- og desemberuppbóta) frá Tryggingastofnun ríkisins.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr.:

  1. Í stað "180.000" í 1. málsl. 2. mgr. kemur: 184.140.
  2. Í stað "153.500"í 2. málsl. 2. mgr. kemur: 157.030.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 5. mgr. 9. gr., sbr. 2. mgr. 14. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, sbr. 70. gr. laga nr. 100/2007 um almanna­tryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2011.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 20. desember 2010.

Guðbjartur Hannesson.

Ágúst Þór Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica