Leita
Hreinsa Um leit

Félagsmálaráðuneyti

678/1980

Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi og holræsagerð í Ólafsvík nr. 64 29. mars 1965.

1. gr.

2. gr. orðist svo:

Þar sem hreppsnefnd hefur látið leggja holræsi í götu, veg eða opið svæði, er hverjum húseiganda, sem lóð á þar að, skylt að leggja á Sinn kostnað ræsi frá húsinu, sem flytji skólp frá húsinu út í aðalræsi og halda því við.

Regnvatn af húsi og lóð skal einnig að svo miklu leyti sem unnt er, leitt í holræsið. Ef húseigandi vanrækir að leggja holræsi innan hæfilegs frests, sem hreppsnefnd tiltekur skal verkið unnið á hans kostnað.

Greiða skal tengigjald, kr. 40 000.- fyrir hús með einni íbúð, en auk þess kr. 15 000.- fyrir íbúð umfram eina, fyrir atvinnuhúsnæði kr. 80 000.-.

Gjöld þessi eru miðuð víð byggingarvísitölu 539 stig og breytast skv. henni.

 

2. gr.

5. gr. orðist svo

Kostnað víð holræsagerð hreppsins greiðist af holræsagerðinni, til þess að stand­ast útgjöld þau, sem stafa af lagningu holræsanna, ber hverjum þeim sem hús á, lóð áða lóðarréttindi víð götu, veg eða opin svæði, sem hreppurinn hefur lagt holræsi í, að greiða árlega til holræsagerðarinnar 0.1 % af fasteignamati húss og lóðar, þó aldrei minna en krónur 15 000.- af húsi eða hluta af húsi, sem talinn er sér í fasteigna­mati. enda sé skolplögn að viðkomandi húseign eða húshluta.

Lágmarksgjald er miðað víð byggingarvísitölu 539 stig og breytist skv. henni.

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Ólafsvíkurhrepps hefur samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1980.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica