Félagsmálaráðuneyti

279/1976

Reglugerð um gatnagerðargjöld að Hlöðum í Fellahreppi skv. 1. gr. laga nr. 51/1974. - Brottfallin

 

1. gr.

Áður en byggingarleyfi er veitt til nýbyggingar á lóð, eða leyfi til stækkunar á eldra húsi, skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald vegna þátttöku í kostnaði við gatnagerð, holræsa- og vatnsæðarlögn að lóðarmörkum.

 

2. gr.

Gatnagerðargjald, samkvæmt 1. gr., skal reiknað sem hundraðshluti af bygg­ingarkostnaði á gólffermetra í vísitöluhúsinu, eins og hann er ár hvert. Gjaldskráin skal því aðeins breytast einu sinni á ári, þ. e. 1, janúar í samræmi við breytingu á vísitölu byggingarkostnaðar. (Vísitala byggingarkostnaðar er 101 stig 1. janúar 1976 og byggingarkostnaður á gólffermetra í vísitöluhúsinu kr. 51 050 frá sama tíma).

 

3. gr.

Gjaldstuðlar til ákvörðunar gatnagerðargjaldi, samkvæmt 1. og 2. gr. skulu vera sem hér segir:

a) Verslunar- og skrifstofuhús                                                 2.0%

b) Einbýlishús                                                                        1.5%

c) Tvíbýlis- og parhús                                                            1.1%

d) Rað- og keðjuhús ein hæð                                                 1.0%

e) Rað- og keðjuhús tvær hæðir                                             0.9%

f) Fjölbýlishús                                                                        0.5%

g) Iðnaðar- og atvinnuhús                                                       1.0%

h) Bifreiðageymslur og geymslurými                                        0.7%      

i) Gripahús o.fl.                                                                      0.4%      

 

4. gr.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það, ásamt vöxtum, fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar.

Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki skv. lögum nr. 29/1885.

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Fellahrepps, stað­festist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og 31/1975 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

 

Félagsmálaráðuneytið. 24. júní 1976.

 

F. h. r. Hallgrímur Dalberg.

Skúli Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica