Fjármálaráðuneyti

296/2003

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 473/2001, um námskeið og próf fyrir viðurkennda bókara. - Brottfallin

1. gr.

3. gr. orðist svo:
Prófnefnd tekur ákvörðun um prófsefni það sem prófað er úr. Námskeiðið skiptist í þrjá hluta, I. hluta, upplýsingamiðlun og upplýsingakerfi, II. hluta, reikningshald, og III. hluta, skattskil. Miða skal við að kennsla í I. hluta verði 30 klst., kennsla í II. hluta verði 38 klst. og kennsla í III. hluta verði 38 klst. Að loknum námskeiðum skal halda próf úr öllum hlutunum. Kennslugreinar eru þessar og skiptast þannig á milli námskeiðshluta:


I. hluti
Rafræn skattskil einstaklinga og lögaðila.
Öryggismál í netkerfum.
Áhrif upplýsingatækninnar á reikningshaldskerfi.
Reikningshaldslegt innra eftirlit í viðskiptaferlum.

II. hluti
Grundvallarreglur reikningsskila.
Lög og reikningsskilavenjur.
Reikningsskilagerð.

III. hluti
Lög og reglur.
Samskipti við skattyfirvöld.
Úrskurðir, dómar og álit.


2. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 43. gr. laga nr. 145/1994, um bókhald með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.


Fjármálaráðuneytinu, 16. apríl 2003.

F. h. r.
Ragnheiður Snorradóttir.
Elva Ósk S. Wiium.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica