Leita
Hreinsa Um leit

Efnahags- og viðskiptaráðuneyti

749/2010

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 254/2009 (um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002).

1. gr.

Eftirfarandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB), sem vísað er til í lið 10ba í XXII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2009, frá 29. maí 2009, um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XXII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 254/2009 frá 25. mars 2009 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar túlkun alþjóðlegu túlkunarnefndarinnar um reikningsskil (IFRIC-túlkun) 12.

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnar (EB) nr. 254/2009 er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi EB, nr. 54/2010, 30. september 2010, bls. 283.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2009 er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi EB, nr. 61/2009, 19. nóvember 2009, bls. 18.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. mgr. 127. gr. laga nr. 3/2006, um árs­reikninga, skal gilda fyrir félög sem skylt er að eða nýta sér heimild til að semja árs­reikninga sína og samstæðureikninga í samræmi við innleidda alþjóðlega reikningsskila­staðla og öðlast þegar gildi.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytinu, 4. október 2010.

Árni Páll Árnason.

Kjartan Gunnarsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica