Efnahags- og viðskiptaráðuneyti

924/2009

Reglugerð um breytingu á reglugerð um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði nr. 792/2003. - Brottfallin

1. gr.

Í stað "Peningamarkaðssjóðir" í fyrirsögn 7. gr. kemur: Peningamarkaðsskjöl.

2. gr.

2. tl. 7. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

  1. Fyrirtæki gefi þau út og viðskipti eiga sér stað með hluti þess á skipulegum verðbréfamarkaði sem um getur í a-, b- eða c-lið 1. tl. 30. gr. laga nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 67. gr. laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, öðlast þegar gildi.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytinu, 3. nóvember 2009.

Gylfi Magnússon.

Jónína S. Lárusdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica