Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

163/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð um skotelda nr. 952/2003 með síðari breytingum. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr.:

a. Fyrir aftan orðið "viðauka" í 3. mgr. kemur: I.

b. Á eftir 4. mgr. kemur ný málsgrein svohljóðandi:

Þeir hlutir sem getið er um í viðauka II teljast vera skoteldar eða skotfæri. Þær vörur sem getið er um í viðauka III teljast annaðhvort vera skoteldar eða sprengiefni. Leiki vafi á undir hvern þessara flokka hlutir eða vörur falla þá sker ríkislögreglustjóri úr, að fenginni umsögn Vinnueftirlitsins.

2. gr.

Eftirfarandi breyting verður á viðauka reglugerðarinnar:

Í stað orðsins "VIÐAUKI" kemur: VIÐAUKI I.

3. gr.

Við reglugerðina bætast tveir nýir viðaukar, viðauki II og III, svohljóðandi:

VIÐAUKI II

Hlutir sem taldir eru vera flugeldavörur eða skotfæri
í viðeigandi tilmælum Sameinuðu þjóðanna (SÞ).

SÞ nr.

Heiti og lýsing

Flokkur/deild

Orðalisti
(skal aðeins notast sem leiðarvísir til upplýsingar)

G-flokkur

0009

Íkveikjuskotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.2 G

Skotfæri

Almennt heiti sem tengist aðallega hlutum sem notaðir eru í hernaði og samanstanda af hvers konar sprengjum, handsprengjum, eld­flaugum, jarðsprengjum, skeytum og öðrum áþekkum búnaði

Íkveikjuskotfæri

Skotfæri sem innihalda íkveikjuefni. Nema þegar samsetningin er í sjálfu sér sprengiefni, innihalda skotfærin einnig eitt eða fleira af eftirfarandi: drifhleðslu með hvellhettu og kveikihleðslu, kveikibúnað með sundrara eða kasthleðslu

0010

Íkveikjuskotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0009

0015

Reykskotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.2 G

Reykskotfæri

Skotfæri sem innihalda reykmyndandi efni. Nema þegar efnið er í sjálfu sér sprengiefni, innihalda skotfærin einnig eitt eða fleira af eftirfarandi: drif­hleðslu með hvellhettu og kveiki­hleðslu, kveikibúnað með sundrara eða kasthleðslu

0016

Reykskotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0015

0018

Táraframkallandi skotfæri með sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.2 G

Táraframkallandi skotfæri með sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

Skotfæri sem innihalda tára­framkall­andi efni. Þau innihalda einnig eitt eða fleira eftirfarandi: skot­eldaefni, drifhleðslu með hvell­hettu og kveikihleðslu, kveiki­búnað með sundrara eða kast­hleðslu

0019

Táraframkallandi skotfæri með sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0018

0039

Myndatökublossasprengjur

1.2 G

Sprengjur

Sprengifimir hlutir sem varpað er úr flugvél. Þeir geta innihaldið eldfiman vökva með sundrunarhleðslu, sam­setningu fyrir myndatökublossa eða sundrunarhleðslu. Hugtakið tekur til: myndatökublossasprengna

0049

Blossaskothylki

1.1 G

Blossaskothylki

Hlutir sem samanstanda af hylki, hvellhettu og blossapúðri, samsettir í eitt stykki sem reiðubúið er til skots

0050

Blossaskothylki

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0049

0054

Merkjaskothylki

1.3 G

Merkjaskothylki

Hlutir hannaðir til að skjóta litblysum eða öðrum merkjum úr merkja­byssum, o.s.frv.

0066

Kveikiþráður

1.4 G

Kveikiþráður

Hlutur sem samanstendur af tauþræði sem hefur verið húðaður með svörtu púðri, eða öðru slíku skoteldaefni sem brennur hratt, og sveigjanlegri hlífðarkápu, eða hlutur sem saman­stendur af kjarna úr svörtu púðri sem er umlukinn sveigjanlegu ofnu efni. Þráðurinn brennur með framrás eftir lengd sinni með utanáloga og er notaður til að senda kveikingu frá búnaði yfir í hleðslu

0092

Yfirborðsblys

1.3 G

Blys

Hlutir sem innihalda skoteldaefni og eru hannaðir til að lýsa, auðkenna, gefa merki eða vara við

0093

Loftblys

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0092

0101

Kveikiþráður, ekki sprengifimur

1.3 G

Kveikiþráður/kveikibúnaður (enska: Fuse/Fuze)

Þó að orðin séu skyld (franska: fusée, fusil) og séu stundum talin vera mismunandi stafsetning á sama orði er gagnlegt að viðhalda þeirri venju að kveikiþráður (fuse) vísi til kveiki­búnaðar (fuze) sem svipar til þráðar af einhverju tagi en kveiki­búnaður til búnaðar í skotfærum sem getur verið ýmist vélbúnaður, rafbúnaður, efnasamband eða vökva­búnaður og kemur af stað tundurslóð með sprengibruna eða sprengingu.

Kveikiþráður, tafarlaus, ekki sprengi­fimur

Hlutur sem samanstendur af bóm­ullarþræði sem hefur verið mett­aður með fínu svörtu púðri (quick­match). Brennur með utanáloga og er notaður í kveikislóðum fyrir flug­elda o.s.frv.

0103

Kveikirör, málmklætt

1.4 G

Kveikirör, málmklætt

Hlutur sem samanstendur af málmröri og kjarna fylltum sprengibrunaefni

0171

Lýsandi skotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.2 G

Lýsandi skotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

Skotfæri sem hönnuð eru til að gefa frá sér sterkt, stakt ljós til að lýsa upp svæði. Hugtakið tekur til lýsandi skothylkja, handsprengna og skeyta auk lýsandi sprengna og sprengna til að auðkenna skotmörk

0191

Handmerkjablys

1.4 G

Hlutir hannaðir til að gefa merki

0192

Hvellmerki fyrir járnbrautir

1.1 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0191

0194

Neyðarmerki, fyrir skip

1.1 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0191

0195

Neyðarmerki, fyrir skip

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0191

0196

Reykmerki

1.1 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0191

0197

Reykmerki

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0191

0212

Ljósspor fyrir skotfæri

1.3 G

Ljósspor fyrir skotfæri

Innsiglaðir hlutir sem innihalda skot­eldaefni, hannaðir til að sýna feril skeytis

0254

Lýsandi skotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0171

0297

Lýsandi skotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0254

0299

Myndatökublossasprengjur

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0039

0300

Íkveikjuskotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða drifhleðslu

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0009

0301

Táraframkallandi skotfæri, með sundrara, kasthleðslu

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0018

0303

Reykskotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0015

0306

Ljósspor fyrir skotfæri

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0212

0312

Merkjaskothylki

1.4 G

Merkjaskothylki

Hlutir hannaðir til að skjóta litblysum eða öðrum merkjum úr merkjabyssum

0313

Reykmerki

1.2 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0195

0318

Hand- eða riffilæfingasprengjur

1.3 G

Hand- eða riffilæfingasprengjur

Hlutir sem eru hannaðir til þess að vera kastað með handafli eða varpað með riffli. Hugtakið felur í sér: Hand- eða riffilæfingasprengjur

0319

Rörhvellhetta

1.3 G

Rörhvellhetta

Hlutir sem samanstanda af hvellhettu til kveikingar og viðbótarhleðslu af sprengibrunaefni eins og svörtu púðri til að kveikja í drifhleðslu í skothylki t.d. fyrir fallbyssu

0320

Rörhvellhetta

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0319

0333

Skoteldar

1.1 G

Skoteldar

Flugeldavörur hannaðar til að skemmta

0334

Skoteldar

1.2 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0333

0335

Skoteldar

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0333

0336

Skoteldar

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0333

0362

Æfingaskotfæri

1.4 G

Æfingaskotfæri

Skotfæri án aðalsundrunarhleðslu, sem innihalda sundrara eða kast­hleðslu. Yfirleitt innihalda þau einnig kveikibúnað og drifhleðslu

0363

Prófunarskotfæri

1.4 G

Prófunarskotfæri

Skotfæri sem innihalda skoteldaefni, notuð til að prófa nothæfi eða styrk nýrra skotfæra, vopnaíhluta eða -sam­setninga

0372

Hand- eða riffilæfingasprengjur

1.2 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0318

0373

Handmerkjagjafi

1.4 S

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0191

0403

Loftblys

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0092

0418

Yfirborðsblys

1.2 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0092

0419

Yfirborðsblys

1.1 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0092

0420

Loftblys

1.1 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0092

0421

Loftblys

1.2 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0092

0424

Treg skeyti, með ljósspori

1.3 G

Skeyti

Hlutir s.s. sprengikúlur eða byssukúlur sem skotið er úr fallbyssu eða annars konar stórskotaliðsbyssu, riffli eða öðru smærra vopni. Þeir geta verið tregir, með eða án ljósspors, eða geta innihaldið sundrara eða kasthleðslu, eða sundrunarhleðslu. Hugtakið felur í sér: Treg skeyti, með ljósspori, skeyti með sundrara eða kasthleðslu, skeyti með sundrunarhleðslu

0425

Treg skeyti, með ljósspori

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0424

0428

Flugeldavörur til tækninota

1.1 G

Flugeldavörur til tækninota

Hlutir sem innihalda skoteldaefni til tækninota s.s. varmaframleiðslu, gas­framleiðslu, fyrir sjónspil, o.s.frv. Hug­takið tekur ekki til eftirfarandi hluta sem eru skráðir sérstaklega: allra skotfæra, merkjaskothylkja, sprengi­höggvara fyrir strengi/kaðla, flug­elda, loftblysa, yfirborðsblysa, sleppi­búnaðar með sprengiefni, sprengi­hnoða, handmerkjagjafa, neyðar­merkja, hvellmerkja fyrir járn­brautir, reykmerkja

0429

Flugeldavörur til tækninota

1.2 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0428

0430

Flugeldavörur til tækninota

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0428

0431

Flugeldavörur til tækninota

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0428

0434

Skeyti með sundrara eða kasthleðslu

1.2 G

Skeyti

Hlutir s.s. sprengikúlur eða byssukúlur sem skotið er úr fallbyssu eða annars konar stórskotaliðsbyssu, riffli eða öðru smærra vopni. Þeir geta verið tregir, með eða án ljósspors, eða geta innihaldið sundrara eða kasthleðslu eða sundrunarhleðslu. Hugtakið felur í sér: Treg skeyti, með ljósspori, skeyti með sundrara eða kasthleðslu, skeyti með sundrunarhleðslu

0435

Skeyti með sundrara eða kasthleðslu

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0434

0452

Hand- eða riffilæfingasprengjur

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0372

0487

Reykmerki

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0194

0488

Æfingaskotfæri

1.3 G

Æfingaskotfæri

Skotfæri án aðalsundrara, sem inni­halda sundrara eða kasthleðslu. Yfir­leitt innihalda þau einnig kveiki­búnað og drifhleðslu. Hugtakið felur ekki í sér eftirfarandi vörur sem eru skráðar sérstaklega: Æfinga­handsprengjur

0492

Hvellmerki fyrir járnbrautir

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0194

0493

Hvellmerki fyrir járnbrautir

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0194

0503

Öryggispúðauppblásarar eða öryggispúðaeiningar eða sætisbeltastrekkjarar

1.4 G

 

S-flokkur

0110

Hand- eða riffilæfingasprengjur

1.4 S

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0318

0193

Hvellmerki fyrir járnbrautir

1.4 S

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0194

0337

Flugeldar

1.4 S

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0334

0345

Treg skeyti, með ljósspori

1.4 S

Skeyti

Hlutir s.s. sprengikúlur eða byssukúlur sem skotið er úr fallbyssu eða annars konar stórskotaliðsbyssu, riffli eða öðru smærra vopni. Þeir geta verið tregir, með eða án ljósspors eða geta innihaldið sundrara eða kasthleðslu, eða sundrunarhleðslu

0376

Rörhvellhetta

1.4 S

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0319

0404

Loftblys

1.4 S

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0092

0405

Merkjaskothylki

1.4 S

Merkjaskothylki

Hlutir hannaðir til að skjóta litblysum eða öðrum merkjum úr merkja­byssum, o.s.frv.

0432

Flugeldavörur til tækninota

1.4 S

 

VIÐAUKI III

Hlutir sem krafist er ákvörðunar um hvort
teljist flugeldavörur eða sprengiefni.

SÞ nr.

Heiti og lýsing

Flokkur/deild

Orðalisti
(skal aðeins notast sem leiðarvísir til upplýsingar)

G-flokkur

0121

Kveikjur

1.1 G

Kveikjur

Hlutir sem innihalda eina eða fleiri tegund sprengiefna sem notaðir eru til að setja af stað sprengibruna í sprengifimri tundurslóð. Þá má ræsa efnafræðilega, með rafmagni eða vélrænt

0314

Kveikjur

1.2 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0121

0315

Kveikjur

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0121

0316

Kveikibúnaður

1.3 G

 

0317

Kveikibúnaður

1.4 G

 

0325

Kveikjur

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0121

0353

Hlutir, sprengifimir, ekki tilgreindir annars staðar

1.4 G

 

0454

Kveikjur

1.4 S

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0121

S-flokkur

0131

Þráðkveikjarar

1.4 S

Þráðkveikjarar

Hlutir af ýmsum gerðum ræstir með núningi, höggi eða rafmagni og notaðir til að kveikja í öryggiskveikiþráðum

0349

Hlutir, sprengifimir, ekki tilgreindir annars staðar

1.4 S

 

0368

Kveikibúnaður

1.4 S

 

4. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt vopnalögum nr. 16/1998, svo og með hliðsjón af tilskipun 2004/57/EB öðlast þegar gildi.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. febrúar 2007.

Björn Bjarnason.

Gunnar Narfi Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica