Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

161/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð um sprengiefni nr. 684/1999. - Brottfallin

1. gr.

Við 1. mgr. 1. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

Þær vörur sem getið er um í viðauka VII við reglugerðina teljast annaðhvort vera skot­eldar eða sprengiefni. Leiki vafi á undir hvorn flokkinn vörur falla þá sker ríkis­lögreglustjóri úr, að fenginni umsögn Vinnueftirlitsins.

2. gr.

Á eftir viðauka VI við reglugerð þessa bætist nýr viðauki, viðauki VII, svohljóðandi:

VIÐAUKI VII

Hlutir sem krafist er ákvörðunar um hvort teljist flugeldavörur eða sprengiefni.

SÞ nr.

Heiti og lýsing

Flokkur/deild

Orðalisti
(skal aðeins notast sem leiðarvísir til upplýsingar)

G-flokkur

0121

Kveikjur

1.1 G

Kveikjur

Hlutir sem innihalda eina eða fleiri teg­und sprengiefna sem notaðir eru til að setja af stað sprengibruna í sprengi­fimri tundurslóð. Þá má ræsa efnafræði­lega, með rafmagni eða vélrænt

0314

Kveikjur

1.2 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0121

0315

Kveikjur

1.3 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0121

0316

Kveikibúnaður

1.3 G

 

0317

Kveikibúnaður

1.4 G

 

0325

Kveikjur

1.4 G

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0121

0353

Hlutir, sprengifimir, ekki tilgreindir annars staðar

1.4 G

 

0454

Kveikjur

1.4 S

Sjá færslu fyrir SÞ nr. 0121

S-flokkur

0131

Þráðkveikjarar

1.4 S

Þráðkveikjarar

Hlutir af ýmsum gerðum ræstir með núningi, höggi eða rafmagni og notaðir til að kveikja í öryggiskveikiþráðum

0349

Hlutir, sprengifimir, ekki tilgreindir annars staðar

1.4 S

 

0368

Kveikibúnaður

1.4 S

 

3. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt vopnalögum nr. 16/1998, svo og með hliðsjón af tilskipun 2004/57/EB öðlast þegar gildi.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. febrúar 2007.

Björn Bjarnason.

Gunnar Narfi Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica