Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

730/2007

Reglugerð um breyting á reglugerð um útlendinga nr. 53/2003 með síðari breytingum. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

4. mgr. 38. gr., sbr. 7. gr. reglugerðar nr. 769/2004 orðast svo:

Þegar Útlendingastofnun hefur gefið út dvalarleyfi skal það sent umsækjanda.

2. gr.

39. gr., sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 769/2004 breytist þannig:

  1. Á eftir 1. málsl. 2. mgr. bætist nýr málsl. er verður 2. málsl. og orðast svo:
    Útlendingastofnun og sýslumenn utan Reykjavíkur taka við umsóknum um dvalarleyfi.
  2. Á eftir 2. málsl. 2. mgr. bætist nýr málsl. er verður 4. málsl. og orðast svo:
    Ef um er að ræða útlending sem fellur undir ákvæði 2. eða 3. mgr. 38. gr. skal hjá Útlendingastofnun eða embætti sýslumanns utan Reykjavíkur tekin stafræn ljósmynd af umsækjanda er fylgja skal umsókn.
  3. Við 5. mgr. bætist nýr málsl. er orðast svo:
    Skal þá jafnframt tekin af honum stafræn ljósmynd.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 58. gr. laga um útlendinga nr. 96 15. maí 2002 með síðari breytingum öðlast gildi 15. ágúst 2007.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 2. ágúst 2007.

Björn Bjarnason.

Haukur Guðmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica