Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

546/2003

Reglugerð um breytingu á reglugerð um útlendinga, nr. 53 23. janúar 2003. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Í viðauka 2 bætist við nýr töluliður, 10. töluliður, er orðast svo:

10. Gild ferðabréf fyrir íbúa Kosovo (UNMIK Travel Document) sem gefin eru út af skrifstofu Sameinuðu þjóðanna í Kosovo (UNMIK – United Nations Mission in Kosovo).


2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á viðauka 3:
Orðið "Ekvador" í I. kafla fellur brott.
Orðin "Stóra-Bretlandi" í 1. tölulið II. kafla falla brott.


3. gr.

Eftirfarandi breyting verður á viðauka 5:
Í stað:
Nígería – Lagos – Sendiráð Noregs
kemur:
Nígería – Abuja – Sendiráð Noregs


4. gr.

Í viðauka 5 falla brott eftirtaldir staðir og sendistofnanir:
Bandaríkin – Washington – Sendiráð Danmerkur.
Jamaíka – Kingston – Sendiráð Hollands.
Kúveit – Kúveit – Sendiráð Finnlands.


5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 58. gr., sbr. 5. og 6. gr., laga um útlendinga nr. 96 15. maí 2002, öðlast þegar gildi.


Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 8. júlí 2003.

Björn Bjarnason.
Björn Friðfinnsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica