Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

773/2001

Reglugerð um breytingu á reglugerð um flutning á hættulegum farmi, nr. 984 27. desember 2000. - Brottfallin

1. gr.

Í stað orðanna "og nr. 1999/47" í 1. mgr. 2. gr. komi: nr. 1999/47, nr. 2000/61 og nr. 2001/7.


2. gr

1. mgr. 23. gr. breytist þannig:

a. Í stað orðanna "og nr. 1999/47/EB" komi: nr. 1999/47/EB, nr. 2000/61/EB og 2001/7/EB.
b. Í stað orðanna "og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/99 frá 17. desember 1999" komi: 14. hefti 2001, bls. 6-63, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2001 frá 30. mars 2001, sbr. EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, 30. hefti 2001, bls. 23 og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2001 frá 19. júní 2001, sbr. EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, 44. hefti 2001, bls. 18.


3. gr.
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 2. mgr. 50. gr., 1. mgr. 60. gr. og 5. mgr. 73. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, sbr. lög nr. 44 7. maí 1993, öðlast þegar gildi.


Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 12. október 2001.

F. h. r.
Björn Friðfinnsson.
Ólafur W. Stefánsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica