Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

455/1993

Reglugerð um pappírslaust peningahappdrætti Háskóla Íslands.

1. gr.

       Happdrætti Háskóla Íslands rekur sérstakt peningahappdrætti undir heitinu Gullnáman.

 

2. gr.

       Rekstur happdrættisins skal byggður á notkun sjálfvirkra happdrættisvéla.

 

3. gr.

       Happdrættisvélarnar skulu tengdar miðlægu tölvukerfi happdrættisins og mynda með þeim hætti efna heild.

       Samvirkar happdrættisvélar geta haft aðgang að lukkupottum og átt hlutdeild í þeim. Þessar vélar geta hvort heldur sem er myndað kerfi á takmörkuðu svæði eða verið hluti of kerfi á landsvísu.

 

4. gr.

       Stjórn happdrættisins ákveður hvar happdrættisvélum verður komið fyrir.

       Á hverjum stað þar sem happdrættisvélar eru í notkun skal vera umsjónarmaður sem þátttakendur geta snúið sér til.

 

5. gr.

       Þátttaka í happdrættinu felst í því að greiða 50 kr., 100 kr. eða 150 kr. í hvert skipti í happdrættisvélina.

 

6. gr.

       Útreiknað vinningshlutfall happdrættisvélanna skal að lágmarki vera 89%.

 

7. gr.

       Á hverri happdrættisvél skal vera prentuð vinningaskrá sem með greinilegum hætti sýnir hverjir vinningar eru. Vinningar eru tvenns konar, fastar fjárhæðir og lukkupottar.

       Vinningar sem eru fastar fjárhæðir skulu skilgreindir með samstæðum merkja, tölustafa og spila.

       Lukkupottar eru tveir, Gullpottur og Silfurpottur. Fjárhæð þeirra, hvors um sig, skal háð þátttöku í happdrættinu og fara stöðugt hækkandi þar til einhver þátttakenda vinnur þá fjárhæð sem hverju sinni hefur safnast þar fyrir.

       Í upphafi skal setja 2.000.000 kr. í Gullpottinn og 50.000 kr. í Silfurpottinn. Þegar fjárhæð Gullpotts hefur unnist og potturinn tæmst skal þegar í stað setja 2.000.000 kr. í pottinn á ný vegna frekari þátttöku. Með sama hætti skal setja 50.000 kr. í Silfurpott eftir að kann hefur tæmst,

 

8. gr.

       Tölvukerfi happdrættisins skal byggt á miðlægum stjórntölvum sem tengdar skulu með símalínum við samskiptabúnað og tölvuvæddar happdrættisvélar á hverjum sölustað. Hugbúnaður sem notaður er í tölvukerfinu skal:

a.    tryggja að útborgað vinningshlutfall nemi til jafnaðar a.m.k. 89%;

b.    tryggja að innan mjög þröngra marka sé það tilviljun sem ráði því hvernig vinningar falla og að ekki sé unnt að hafa nein áhrif á það hver hlýtur vinning né hvenær vinningar falla;

c.    sjá til þess að nákvæmlega sé skráð í tíma með óbreytanlegum hætti fyrir hve háa fjárhæð hefur verið spilað í hverri einstakri happdrættisvél og hversu mikið vélin hefur borgað út í vinningum;

d.    sjá til þess að nákvæmlega sé skráð í tíma hvenær einstakar happdrættisvélar hafa verið opnaðar og þeim lokað:

e.    sjá til þess að í tölvumiðstöð séu stöðugt gefnar upplýsingar í prentuðu formi um stöðu heildarkerfisins og þá sérstaklega ef vart verður við einhverja óreglu í kerfinu, t.d. bilun einstakra véla eða truflun á símboðum:

f.     sjá til þess að hvenær sem er sé unnt að fá útprentun á þeim upplýsingum sem geymdar eru í tölvukerfinu.

 

9. gr.

       Til að tryggja að kröfum, sem greinir í 8. gr., sé fullnægt skal liggja fyrir vottorð um að tölvukerfið, þ.m.t. hugbúnaður, fullnægi þeim kröfum. Vottorð þessa efnis skulu gefin út af rannsóknastofnun sem hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu á hæfni til að framkvæma úttekt á slíkum kerfum. Happdrættisráð fær sérfróða menn til að fylgjast með úttekt kerfisins. Happdrættisráðið staðfestir heimild til notkunar kerfisins.

 

10. gr.

       Vinningshafar skulu að jafnaði fá vinninga sína borgaða úr happdrættisvélinni á sjálfvirkan hátt. Þegar ekki eru nægilega margir peningar í vél til að borga út vinning skal vinningshafi snúa sér til umsjónarmanns vélarinnar sem bætir peningum í hang.

       Þátttakandi sem vinnur lukkupott eða vinningsfjárhæð sem er 30.000 kr. eða hærri skal fá í hendur skriflega staðfestingu þess efnis frá umsjónarmanni. Aðalskrifstofa happdrættisins greiðir síðan vinninginn gegn framvísun staðfestingarinnar.

       Allar happdrættisvélar skulu búnar sérstöku ljósi sem auðveldar vinningshafa að ná sambandi við umsjónarmann vélar.

 

11. gr.

       Aðgangur að happdrættisvélunum skal takmarkaður við þá sem eru 16 ára og eldri.

       Happdrættisvélunum skal aðeins komið fyrir á stöðum þar sem unnt er að koma við fullnægjandi eftirliti með aldri þátttakenda.

 

12. gr.

       Vinnings skal vitja innan árs frá því til hans var unnið. Að þeim fresti liðnum verður vinningurinn eign happdrættisins.

 

13. gr.

       Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um happdrætti Háskóla Íslands, nr. 13 13. apríl 1973, sbr. lög nr. 23 5. maí 1986, öðlast þegar gildi.

 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. nóvember 1993.

 

Þorsteinn Pálsson.

Þorsteinn Geirsson.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica