Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

102/1998

Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 411 11. nóvember 1993. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja,

nr. 411 11. nóvember 1993.

1. gr.

                4. gr. breytist þannig:

                2. málsl. í lið 04.10 (3), sbr. reglugerð nr. 70/1998, orðist svo: "Hætta! Notið ekki barnabílstól í sæti ef uppblásanlegur öryggispúði er framan við það."

2. gr.

                7. gr. breytist þannig:

a.             Liður 07.00 (1), 1. málsl., sbr. reglugerð nr. 70/1998, orðist svo:

                Óheimilt er að nota önnur ljósker, perur eða glitaugu á ökutæki en þau sem boðin eru eða heimiluð í reglugerð þessari eða öðrum reglum sem ráðuneytið setur.

b.             Liður 07.10 (2), 5. þankastrik, sbr. reglugerð nr. 70/1998, orðist svo:

                - hliðarljósker; á bifreið sem er 6,0 m eða styttri.

c.             Liður 07.50 (1), 3. þankastrik, sbr. reglugerð nr. 70/1998, orðist svo:

                - hættuljósker.

d.             Við lið 07.50 (1) bætist nýtt (8.) þankastrik sem orðist svo:

                - hliðarljósker; á eftirvagn sem er lengri en 6,0 m.

e.             Liður 07.50 (2), 5. þankastrik, sbr. reglugerð nr. 70/1998, orðist svo:

                - hliðarljósker; á eftirvagn sem er 6,0 m eða styttri.

f.              2. málsgrein liðar 07.50 (9), sbr. reglugerðir nr. 242/1994 og 70/1998, orðist svo:

                Ákvæði liða 07.50 (1), 7. þankastrik, og 07.50 (1), 8. þankastrik, gilda um eftirvagn sem skráður er eftir 1. janúar 1999.

3. gr.

                24. gr. breytist þannig:

                Liður 24.10, sbr. reglugerðir nr. 242/1994, 401/1994 og 70/1998, orðist svo:

24.10 Bifreið

(1)           Öryggisbelti og tengdur búnaður skal vera viðurkenndur skv. EBE tilskipun nr. 77/541 með áorðnum breytingum, síðast með tilskipun 96/36, ECE reg. nr. 16.04 eða FMVSS staðli nr. 209. Einnig skal beltið vera e-, E- eða DOT-merkt og merkt framleiðanda.

(2)           Öryggisbelti skal vera tryggilega fest við styrkta hluta bifreiðar. Festur fyrir öryggisbelti teljast vera fullnægjandi ef ákvæði EBE tilskipunar nr. 76/115 með áorðnum breytingum, síðast með tilskipun nr. 96/38, eða sambærileg ákvæði eru uppfyllt.

(3)           Barnabílstóll skal vera viðurkenndur og E-merktur skv. ECE reg. nr. 44.03 eða viðurkenndur skv. viðeigandi FMVSS eða CMVSS stöðlum.

(4)           Í bifreið skal vera viðvörunarþríhyrningur.

(5)           Gildistaka: Ákvæði liðar 24.10 (3) gilda um barnabílstóla sem teknir eru í notkun eftir 1. september 1998.

4. gr.

                25. gr. breytist þannig:

                b-liður, sbr. reglugerð nr. 70/1998, orðist svo:

                önnur ljósker, perur eða glitaugu á ökutæki en þau sem boðin eru eða heimiluð í 7. gr.

5. gr.

                                Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 60. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, öðlast þegar gildi.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. febrúar 1998.

Þorsteinn Pálsson.

Stefán Eiríksson.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica