Landbúnaðarráðuneyti

479/2007

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á nautgripa-, svína- og alifuglakjöti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III A og VI A við tollalög nr. 88/2005 með síðari breytingum í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

kg

%

kr./kg

Tollskrárnr:

Nautgripkjöt - vöruliðir 0202 og 0210:

95.000

0202.3xxx

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst

01.07.07- 30.06.08

0

492

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað, þurrkað eða reykt:

0210.2001

Beinlaust

01.07.07- 30.06.08

0

300

Tollskrárnr:

Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:

64.000

0203.29xx

Svínakjöt, fryst:

01.07.07- 30.06.08

0

399

Úr tollskrárnr.:

Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:

0210.1200

Slög og sneiðar af þeim, beinlaust

01.07.07- 30.06.08

0

286

Tollskrárnr:

0210.1901

Reykt - beinlaust

01.07.07- 30.06.08

0

324

Úr tollskrárnr.:

0210.1909

Annars - beinlaust

01.07.07- 30.06.08

0

324

Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:

59.000

Úr tollskrárnr.:

Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus:

0207.1xxx

Af hænsnum, fryst

01.07.07- 30.06.08

0

147

Úr tollskrárnr.:

Af kalkúnum:

0207.2xxx

Af kalkúnum, fryst

01.07.07- 30.06.08

0

201

Úr tollskrárnr.:

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:

0207.3xxx

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum, fryst

01.07.07- 30.06.08

0

201

Tollskrárnr:

Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, fryst:

12.000

0208.9001

Dúfur

01.07.07- 30.06.08

0

254

0208.9002

Fasanar

01.07.07- 30.06.08

0

254

0208.9004

Dádýr

01.07.07- 30.06.08

0

254

Úr tollskrárnr.:

0208.9019

Annars - Lynghænur og strútar, fryst

01.07.07- 30.06.08

0

254

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar. Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun.

Hafi tilboð ráðið úthlutun skv. 1. mgr. skal viðkomandi leysa til sín úthlutaðan tollkvóta annaðhvort með greiðslu andvirðis tollkvótans eða framlagningu fullnægjandi tryggingar fyrir greiðslu fyrir 31. júlí 2007. Landbúnaðarráðherra er heimilt að endurúthluta óinnleystum tollkvótum.

Úthlutun skv. 1. mgr. er ekki framseljanleg.

4. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 509/2004 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

5. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr., 65. gr. A og 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2008.

Landbúnaðarráðuneytinu, 31. maí 2007.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Atli Már Ingólfsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica