Landbúnaðarráðuneyti

481/2007

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á unnum kjötvörum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum samkvæmt viðaukum III A og VI A við tollalög nr. 88/2005 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

kg

%

kr./kg

Tollskrárnr:

Kjötvörur úr vörulið 1602:

86.000

1602.1001

Blönduð matvæli meira en 60% af kjöti

01.07.07- 30.06.08

-

0

83

1602.1009

Meira en 20% til og með 60%

01.07.07- 30.06.08

-

0

83

1602.2011

Meira en 60% af dýralifur

01.07.07- 30.06.08

-

0

116

1602.2012

Meira en 20% til og með 60% af dýralifur

01.07.07- 30.06.08

-

0

116

1602.2019

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

44

1602.2021

Annað, meira en 60% af dýralifur

01.07.07- 30.06.08

-

0

116

1602.2022

Annað, meira en 20%, til og með 60%

01.07.07- 30.06.08

-

0

78

1602.2029

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

26

1602.3101

Úr kalkúnum meira en 60%

01.07.07- 30.06.08

-

0

201

1602.3102

Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60%

01.07.07- 30.06.08

-

0

201

1602.3109

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

115

1602.3201

Úr hænsnum meira en 60%

01.07.07- 30.06.08

-

0

201

1602.3202

Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60%

01.07.07- 30.06.08

-

0

201

1602.3209

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

115

1602.3901

Annað meira en 60% úr alifuglum

01.07.07- 30.06.08

-

0

201

1602.3902

Annað 20% til og með 60% úr alifuglum

01.07.07- 30.06.08

-

0

201

1602.3909

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

115

1602.4101

Úr svínum meira en 60%, læri og lærissneiðar

01.07.07- 30.06.08

-

0

518

1602.4102

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.07- 30.06.08

-

0

343

1602.4109

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

115

1602.4201

Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsneiðar

01.07.07- 30.06.08

-

0

412

1602.4202

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.07- 30.06.08

-

0

247

1602.4209

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

83

1602.4901

Annað meira en 60% af kjöti, blöndur

01.07.07- 30.06.08

-

0

511

1602.4902

Annað meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.07- 30.06.08

-

0

307

1602.4909

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

102

1602.5001

Meira en 60% kjöt úr nautgripum

01.07.07- 30.06.08

-

0

360

1602.5002

Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti

01.07.07- 30.06.08

-

0

304

1602.5009

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

102

1602.9011

Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti

01.07.07- 30.06.08

-

0

442

1602.9012

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.07- 30.06.08

-

0

265

1602.9019

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

89

1602.9021

Annað, úr öðru kjöti meira en 60%

01.07.07- 30.06.08

-

0

442

1602.9022

Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.07- 30.06.08

-

0

265

1602.9029

Annað

01.07.07- 30.06.08

-

0

893. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar. Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun.

Hafi tilboð ráðið úthlutun skv. 1. mgr. skal viðkomandi leysa til sín úthlutaðan tollkvóta annaðhvort með greiðslu andvirðis tollkvótans eða framlagningu fullnægjandi tryggingar fyrir greiðslu fyrir 31. júlí 2007. Landbúnaðarráðherra er heimilt að endurúthluta óinnleystum tollkvótum.

Úthlutun skv. 1. mgr. er ekki framseljanleg.

4. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 509/2004 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

5. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr., 65. gr. A og 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2008.

Landbúnaðarráðuneytinu, 31. maí 2007.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Atli Már Ingólfsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica