Landbúnaðarráðuneyti

973/2005

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum, trjám o.fl. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum samkvæmt viðaukum III B og IV B við tollalög nr. 55/1987, með síðari breytingum í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

 

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

Tollnúmer:

stk.

%

kr./stk.

0602.2000

Tré, runnar og búskar, einnig ágrætt sem ber æta ávexti

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.3000

Alparósir og glóðarrósir, einnig ágræddar

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.4000

Rósir, einnig ágræddar

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9030

Matjurta- og jarðarberjaplöntur

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9041

Skógartré

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9045

Græðlingar með rót og ungplöntur

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9049

Annars

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9051

Fjölærar jurtkenndar plöntur

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9070

Græðlingar með rót og ungplöntur ekki kaktusar og þykkblöðungar

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9091

Kaktusar og þykkblöðungar

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9092

Pottaplöntur af ættkvíslinni Bromilea

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9093

Plönturnar Erica Gracilis og Calluna

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9094

Plöntur af ættkvíslum brönugrasa "orchids"

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0602.9095

Aðrar pottaplöntur til og með 1 metri á hæð

01.01.-30.06.06

3.400

30

0

0602.9099

Annars (pottaplöntur yfir 1 metri á hæð)

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0603.1002

Innflutningur á öðrum tíma (nellikur, lokaskegg o.fl.)

01.05.-30.11.06

ótilgr.

15

48

0603.1003

Ættkvíslirnar Prote, Bankasía o.fl.

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0603.1004

Afskornar greinar með berjum og ávöxtum

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0603.1005

Blóm af ættkvíslum brönugrasa "orchids"

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0603.1006

Forsythia (páskagreinar)

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0603.1009

Annars (afskorin blóm)

01.01.-30.06.06

175.000

30

0

0603.9000

Annað (þurrkuð blóm)

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0604.9101

Jólatré, án rótar

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0604.9102

Jólatrésgreinar

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0604.9109

Annað

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

0604.9900

Annars

01.01.-31.12.06

ótilgr.

30

0

Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollnúmer þar sem vörumagn er ekki tilgreint skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil. Fyrir þau tollnúmer sem vörumagn er tilgreint gildir tiltekinn verð- og/eða magntollur samkvæmt útgefnum tollkvótum.

Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu skal þó miða við dagsetningu hennar.

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar. Úthlutun er ekki framseljanleg. Við úthlutun á tollkvótum sem fellur undir tollnúmer þar sem vörumagn er tilgreint skal auglýsa eftir umsóknum um tollkvóta.

Verði umsóknir um tollkvóta í þeim tollnúmerum þar sem magn er tilgreint meiri en það magn sem auglýst er skal leita tilboða í tollkvóta.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 189/1990, um innflutning og útflutning á plöntum og plöntuafurðum.

4. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 65. gr. og 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr., 65. gr. A og 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til og með 31. desember 2006.

Landbúnaðarráðuneytinu, 16. nóvember 2005.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica