Landbúnaðarráðuneyti

418/2006

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á nautgripa-, svína-, alifugla- og hreindýrakjöti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III A og VI A við tollalög nr. 55/1987 með síðari breytingum í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

kg

%

kr./kg

Tollnúmer:

Nautgripkjöt - vöruliðir 0202 og 0210:

95.000

0202.3xxx

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst -

01.07.06 - 30.06.07

0

535

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað,

þurrkað eða reykt:

0210.2001

Beinlaust

01.07.06 - 30.06.07

0

326

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst -

0202.3001

Hakkað

01.07.06 - 31.12.06

ótilgreint

0

306

Tollnúmer:

Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:

64.000

0203.29xx

Svínakjöt, fryst:

01.07.06 - 30.06.07

0

433

Úr tollnr.:

Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:

0210.1200

Slög og sneiðar af þeim, beinlaust

01.07.06 - 30.06.07

0

310

Tollnúmer:

0210.1901

Reykt - beinlaust

01.07.06 - 30.06.07

0

352

Úr tollnr.:

0210.1909

Annars - beinlaust

01.07.06 - 30.06.07

0

352

Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:

59.000

Úr tollnr.:

Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus:

0207.1xxx

Af hænsnum, fryst

01.07.06 - 30.06.07

0

159

Úr tollnr.:

Af kalkúnum:

0207.2xxx

Af kalkúnum, fryst

01.07.06 - 30.06.07

0

219

Úr tollnr.:

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:

0207.3xxx

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum, fryst

01.07.06 - 30.06.07

0

219

Annað kjöt, fryst - vöruliður 0208:

Tollnúmer:

Hreindýrakjöt

0208.9007

Beinlaust hreindýrakjöt, fryst

01.07.06 - 30.06.07

ótilgreint

0

504

0208.9008

Hreindýrakjöt með beini, fryst

01.07.06 - 30.06.07

ótilgreint

0

504

Úr tollnr.:

0208.9008

Hreindýrakjöt í heilum og hálfum skrokkum

01.07.06 - 30.06.07

ótilgreint

0

0

Tollnúmer:

Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, fryst

6.000

0208.9001

Dúfur

01.07.06 - 30.06.07

0

254

0208.9002

Fasanar

01.07.06 - 30.06.07

0

254

0208.9004

Dádýr

01.07.06 - 30.06.07

0

254

Úr tollnr.:

0208.9009

Annars - Lynghænur og strútar, fryst

01.07.06 - 30.06.07

0

254

Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollskrárnúmer þar sem vörumagn er ótilgreint skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil.

Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu skal þó miða við dagsetningu hennar.

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar. Heimilt er að úthluta tollkvótum í einu lagi eða skipta úthlutun niður á gildistíma reglugerðarinnar. Úthlutun er ekki framseljanleg.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 509/2004, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.

5. gr.

Heimilt er að endurúthluta tollkvótum hafi handhafi þeirra ekki sótt heimildabréf fyrir 31. ágúst 2006 eða lagt fram fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu tollkvótans, hafi tilboð ráðið úthlutun. Handhafi tollkvóta á þá ekki endurkröfurétt á ríkissjóð.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr., 65. gr. A og 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 1. júlí 2007.

Landbúnaðarráðuneytinu, 12. maí 2006.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Arnór Snæbjörnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica