Landbúnaðarráðuneyti

419/2006

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á unnum kjötvörum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum samkvæmt viðaukum III A og VI A við tollalög nr. 55/1987 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

kg

%

kr./kg

Tollnúmer:

Kjötvörur úr vörulið 1601:

7.500

1601.00xx

Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti

01.07.06 - 31.12.06

-

0

162

Tollnúmer:

Kjötvörur úr vörulið 1602:

86.000

1602.1001

Blönduð matv. meira en 60% af kjöti

01.07.06 - 30.06.07

-

0

90

1602.1009

Meira en 20% til og með 60%

01.07.06 - 30.06.07

-

0

90

1602.2011

Meira en 60% af dýralifur

01.07.06 - 30.06.07

-

0

126

1602.2012

Meira en 20% til og með 60% af dýralifur

01.07.06 - 30.06.07

-

0

126

1602.2019

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

44

1602.2021

Annað, meira en 60% af d. lifur

01.07.06 - 30.06.07

-

0

126

1602.2022

Annað, meira en 20%, til og með 60%

01.07.06 - 30.06.07

-

0

78

1602.2029

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

26

1602.3101

Úr kalkúnum meira en 60%

01.07.06 - 30.06.07

-

0

219

1602.3102

Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60%

01.07.06 - 30.06.07

-

0

219

1602.3109

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

115

1602.3201

Úr hænsnum meira en 60%

01.07.06 - 30.06.07

-

0

219

1602.3202

Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60%

01.07.06 - 30.06.07

-

0

219

1602.3209

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

115

1602.3901

Annað meira en 60% úr alifuglum

01.07.06 - 30.06.07

-

0

219

1602.3902

Annað 20% til og með 60% úr alifuglum

01.07.06 - 30.06.07

-

0

219

1602.3909

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

115

1602.4101

Úr svínum meira en 60%, læri og lærissn.

01.07.06 - 30.06.07

-

0

563

1602.4102

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.06 - 30.06.07

-

0

343

1602.4109

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

115

1602.4201

Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsn.

01.07.06 - 30.06.07

-

0

412

1602.4202

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.06 - 30.06.07

-

0

247

1602.4209

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

83

1602.4901

Annað meira en 60% af kjöti, blöndur

01.07.06 - 30.06.07

-

0

511

1602.4902

Annað meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.06 - 30.06.07

-

0

307

1602.4909

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

102

1602.5001

Meira en 60% kjöt úr nautgripum

01.07.06 - 30.06.07

-

0

391

1602.5002

Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti

01.07.06 - 30.06.07

-

0

304

1602.5009

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

102

1602.9011

Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti

01.07.06 - 30.06.07

-

0

442

1602.9012

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.06 - 30.06.07

-

0

265

1602.9019

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

89

1602.9021

Annað, úr öðru kjöti meira en 60%

01.07.06 - 30.06.07

-

0

442

1602.9022

Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.06 - 30.06.07

-

0

265

1602.9029

Annað

01.07.06 - 30.06.07

-

0

89

Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu skal þó miða við dagsetningu hennar.

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar. Heimilt er að úthluta tollkvótum í einu lagi eða skipta úthlutun niður á gildistíma reglugerðarinnar. Úthlutun er ekki framseljanleg.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 509/2004, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar.

Skulu tilboð ráða úthlutun, þó skal að lágmarki úthluta því magni sem hér greinir miðað við tímabil sem getið er um í 2. gr. í eftirtöldum tollskrárnúmerum sé um það sótt:

1602.10XX

2.600 kg

1602.20XX

2.600 kg

1602.3XXX

16.600 kg

1602.4XXX

13.200 kg

1602.50XX

4.600 kg

1602.90XX

3.400 kg

5. gr.

Heimilt er að endurúthluta tollkvótum hafi handhafi þeirra ekki sótt heimildabréf fyrir 31. ágúst 2006 eða lagt fram fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu tollkvótans, hafi tilboð ráðið úthlutun. Handhafi tollkvóta á þá ekki endurkröfurétt á ríkissjóð.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr., 65. gr. A og 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 1. júlí 2007.

Landbúnaðarráðuneytinu, 12. maí 2006.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Arnór Snæbjörnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica