Landbúnaðarráðuneyti

470/2006

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 973/2005 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum, trjám o.fl. - Brottfallin

1. gr.

Við upptalningu í 2. gr. reglugerðarinnar bætist eftirfarandi:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

Tollnúmer:

stk.

%

kr./kg

0602.9095

Aðrar pottaplöntur til og með 1 metri á hæð

01.07.06 - 31.12.06

2.500

30

0

0603.1009

Annars (afskorin blóm)

01.07.06 - 31.12.06

125.000

30

0

2. gr.

Ný 4. gr. orðist svo:

Heimilt er að endurúthluta tollkvótum hafi handhafi þeirra ekki sótt heimildabréf fyrir 31. ágúst 2006 eða lagt fram fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu tollkvótans, hafi tilboð ráðið úthlutun. Handhafi tollkvóta á þá ekki endurkröfurétt á ríkissjóð.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 2. júní 2006.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Atli Már Ingólfsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica