Landbúnaðarráðuneyti

196/2001

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III B og IV B við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 75. gr. laga nr. 99/1993.


2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

Vara
Tímabil
Vörumagn
Verðtollur
Magntollur
Úr tollnúmeri:
kg
%
kr./kg
0701.9000 Kartöflur, bökunar, 65 mm og stærri
16.03.-30.06.01
ótilgr.
15
30
Tollnúmer:
0702.0002 Tómatar, nýir eða kældir
16.03.-01.04.01
ótilgr.
7,5
50
0702.0002 Tómatar, nýir eða kældir
02.04.-15.04.01
ótilgr.
15
99
0702.0002 Tómatar, nýir eða kældir
16.04.-22.04.01
ótilgr.
22,5
148
0703.9001 Blaðlaukur
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0704.1000 Blómkál
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0704.2000 Rósakál
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0704.9002 Rauðkál
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0704.9003 Kínakál
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0704.9004 Spergilkál
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0704.9005 Fóðurmergskál
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0704.9009 Annað
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0705.1112 Jöklasalat
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0705.1199 Annað (salat)
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0705.1900 Annað
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0705.2100 Kaffifífilsblöð
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0705.2900 Annað
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0706.1000 Gulrætur og næpur
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0706.9001 Gulrófur
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0706.9002 Rauðrófur
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0706.9009 Annars
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0709.3000 Eggaldinjurtir
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0709.4000 Selja, önnur en seljurót
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0709.5100 Sveppir
16.03.-30.06.01
ótilgr.
7,5
100
0709.6009 Önnur (Chillepipar)
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0709.9002 Kúrbítur
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0709.9004 Steinselja
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0709.9009 Annars
16.03.-30.06.01
ótilgr.
30
0
0709.6003 Paprika, græn
16.03.-22.04.01
ótilgr.
30
0
0709.6003 Paprika, græn
23.04.-29.04.01
ótilgr.
15
199
0709.6003 Paprika, græn
30.04.-30.06.01
ótilgr.
22,5
298
0709.6004 Önnur paprika, (lituð)
16.03.-31.05.01
ótilgr.
30
0

Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollnúmer þar sem vörumagn er ekki tilgreint skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil.


Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu, skal þó miða við dagsetningu hennar.


3. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 53. gr. og 70. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.


4. gr.
Reglugerð þessi sem sett er skv. heimild í 53. gr., 53. gr. A og 75. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir til 1. júlí 2001.


Landbúnaðarráðuneytinu, 15. mars 2001.

Guðni Ágústsson.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica