Landbúnaðarráðuneyti

361/2000

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á nautgripa-, svína-, alifugla- og hreindýrakjöti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III A og VI A við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum í samræmi við tillögur nefndar skv. 75. gr. laga nr. 99/1993, með síðari breytingum.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

 

Vara

Tímabil

Vöru-magn

Verð-tollur

Magn-tollur

 

 

 

kg

%

kr./kg

 

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst -

 

 

 

 

Tollnúmer:

vöruliðir 0202 og 0210:

 

95.000

 

 

0202.3002

Lundir

01.07.00 - 30.06.01

 

0

510

0202.3003

Hryggvöðvar

01.07.00 - 30.06.01

 

0

510

0202.3004

Vöðvar af læri

01.07.00 - 30.06.01

 

0

510

 

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað,

 

 

 

 

Tollnúmer:

þurrkað eða reykt:

 

 

 

 

0210.2001

Beinlaust

01.07.00 - 30.06.01

 

0

310

 

Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:

 

64.000

 

 

Tollnúmer:

Svínakjöt, fryst:

 

 

 

 

0203.2903

Hakkað

01.07.00 - 30.06.01

 

0

413

0203.2904

Lundir

01.07.00 - 30.06.01

 

0

413

0203.2905

Hryggvöðvar

01.07.00 - 30.06.01

 

0

413

0203.2906

Vöðvar af læri

01.07.00 - 30.06.01

 

0

413

0203.2909

Annað

01.07.00 - 30.06.01

 

0

413

Úr tollnr.:

Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:

 

 

 

 

0210.1200

Slög og sneiðar af þeim, beinlaust

01.07.00 - 30.06.01

 

0

296

Tollnúmer:

 

 

 

 

 

0210.1901

Reykt - beinlaust

01.07.00 - 30.06.01

 

0

336

Úr tollnr.:

 

 

 

 

 

0210.1909

Annars - beinlaust

01.07.00 - 30.06.01

 

0

336

 

 

Vara

Tímabil

Vöru-magn

Verð-tollur

Magn-tollur

 

 

 

kg

%

kr./kg

 

Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:

 

59.000

 

 

 

Kjöt og ætir hlutar af hænsnum, fryst:

 

 

 

 

0207.1200

Ekki skorið í hluta, fryst

01.07.00 - 30.06.01

 

0

152

0207.1401

Beinlaust

01.07.00 - 30.06.01

 

0

152

0207.1402

Lifur

01.07.00 - 30.06.01

 

0

209

0207.1409

Annað

01.07.00 - 30.06.01

 

0

152

 

Af kalkúnum:

 

 

 

 

0207.2500

Ekki skorið í hluta, fryst

01.07.00 - 30.06.01

 

0

209

0207.2701

Beinlaust

01.07.00 - 30.06.01

 

0

209

0207.2702

Lifur

01.07.00 - 30.06.01

 

0

209

0207.2709

Annað

01.07.00 - 30.06.01

 

0

209

 

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:

 

 

 

 

0207.3300

Ekki skorið í hluta, fryst

01.07.00 - 30.06.01

 

0

209

0207.3601

Beinlaust (úrbeinað, fryst)

01.07.00 - 30.06.01

 

0

209

0207.3609

Annað (skorið í hluta, fryst)

01.07.00 - 30.06.01

 

0

209

 

Annað kjöt, fryst - vöruliður 0208:

 

12.000

 

 

0208.9006

Hreindýrakjöt, fryst

01.07.00 - 30.06.01

 

0

480

Úr tollnr.:

 

 

 

 

 

0208.9009

Annars - Strútakjöt, fryst

01.07.00 - 30.06.01

 

0

272

Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu skv. reglugerð nr. 64/1991 skal þó miða við dagsetningu hennar.

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað skv. auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar. Heimilt er að úthluta tollkvótum í einu lagi eða skipta úthlutun niður á gildistíma reglugerðarinnar.Úthlutun er ekki framseljanleg.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði auglýsingar nr. 324/1999 um innflutning á sláturafurðum sem ekki hafa fengið hitameðferð.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar.

Skulu tilboð ráða úthlutun. Þó skal að lágmarki og hámarki úthluta því magni sem hér greinir miðað við tímabil sem getið er um í 2. gr. í eftirtöldum vöruliðum sé um það sótt:

 

 

Að lágmarki:

Að hámarki:

vöruliður

0207.25xx og 0207.27xx

5.300 kg

8.200 kg

5. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 53. gr. og 70. gr. laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993, með síðari breytingum. Með mál út af brotum á henni skal farið að hætti opinberra mála.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 53. gr., 53. gr. A og 75. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi og gildir til 1. júlí 2001.

Landbúnaðarráðuneytinu, 19. maí 2000.

Guðni Ágústsson.

Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica