Iðnaðarráðuneyti

898/2003

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 916/2001, um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl., með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

1. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Fyrir umsóknir um einkaleyfi og yfirfærðar alþjóðlegar einkaleyfisumsóknir skal greiða eftirtalin gjöld:

Kr.
1. Umsóknargjald skv. 5. mgr. 8. gr. einkaleyfalaga (ell.) nr. 17/1991 og gjald fyrir yfirfærða einkaleyfisumsókn skv. 31. gr. ell.:
a. grunngjald
34.500
b. viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu
1.700
2. Umsóknargjald fyrir umsókn sem lögð er inn í samræmi við 38. gr. ell.:
a. grunngjald
34.500
b. viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu
1.700
3. Gjald skv. 36. og 37. gr. ell.
40.000
4. Viðbótargjald vegna viðbótarfrests til að leggja inn tilskilda þýðingu vegna yfirfærðrar umsóknar skv. 3. mgr. 31. gr. ell.
12.500
5. Endurupptökugjald skv. 3. mgr. 15. gr. eða 3. mgr. 19. gr. ell.
6.500
ef umsókn hefur áður verið endurupptekin
12.500
6. Umsýslugjald fyrir milligöngu varðandi nýnæmisrannsókn hjá alþjóðlega viðurkenndri stofnun skv. 9. gr. ell.
5.500
7. Umsýslugjald fyrir alþjóðlega umsókn skv. 4. tölul. 2. mgr. 51. gr. reglugerðar nr. 574/1991 varðandi umsóknir um einkaleyfi o.fl. (rg. ell.)
6.500
8. Útgáfugjald skv. 1. mgr. 19. gr. ell.:
a. grunngjald fyrir fyrstu 40 blaðsíður lýsingar með tilheyrandi einkaleyfiskröfum, teikningum og ágripi
16.000
b. viðbótargjald fyrir hverja blaðsíðu umfram 40
700
c. viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu sem bætt er við þær sem greitt var fyrir við innlagningu umsóknar
1.700
9. Gjald fyrir endurútgáfu einkaleyfis
16.000
10. Rannsóknargjald fyrir umsókn sem lögð var inn fyrir 1. janúar 1992 og send verður í nýnæmisrannsókn skv. viðauka I í auglýsingu nr. 575/1991 um reglur varðandi einkaleyfisumsóknir
30.000


2. gr.

2. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Árgjöld fyrir einkaleyfisumsóknir og einkaleyfi skv. 5. mgr. 8. gr., 40.-42. og 82. gr. ell. eru sem hér segir:

kr.
1. gjaldár
3.300
2. gjaldár
3.300
3. gjaldár
3.300
4. gjaldár
4.900
5. gjaldár
4.900
6. gjaldár
6.300
7. gjaldár
6.300
8. gjaldár
7.900
9. gjaldár
7.900
10. gjaldár
9.800
11. gjaldár
9.800
12. gjaldár
12.500
13. gjaldár
12.500
14. gjaldár
15.700
15. gjaldár
15.700
16. gjaldár
19.400
17. gjaldár
22.000
18. gjaldár
25.000
19. gjaldár
28.000
20. gjaldár
31.000


Árgjald, sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skv. 3. mgr. 41. gr. eða 3. mgr. 42. gr. ell., skal hækka um 20%.


3. gr.

4. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Kr.
Fyrir umsókn um viðbótarvottorð fyrir einkaleyfi skv. 65. gr. a í ell. skal greiða
35.000
Árgjald fyrir hvert byrjað gjaldár viðbótarvottorðs skv. 65. gr. a í ell. og 51. gr. rg. ell. er
29.800
Árgjald, sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga, hækkar um 20%.
 
 
4. gr.

5. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Ýmis gjöld vegna umsókna og veittra einkaleyfa:
Kr.
1. Beiðni um innritun í einkaleyfadagbók eða einkaleyfaskrá, svo sem varðandi eiganda- eða aðilaskipti (framsal), uppfinningamann og nytjaleyfi, sbr. 9. og 48. gr. rg. ell.
2.000
2. Afrit af almennt aðgengilegri einkaleyfisumsókn (lýsing, einkaleyfiskröfur, ágrip og teikningar) eða af veittu einkaleyfi
600
3. Afrit af eintökum skv. 1. mgr. 25. gr. rg. ell. eða af einkaleyfi eða framlagningarskjali
600
4. Staðfest afrit af skjölum skv. 2. og 3. tölul., m.a. forgangsréttarskjöl
3.000
5. Útgáfa og framsending forgangsréttarskjala skv. 5. tölul. 2. mgr. 51. gr. rg. ell.
3.000
6. Staðfest útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr einkaleyfaskrá
1.500
7. Beiðni um endurbirtingu umsóknar eða einkaleyfis
1.900
8. Endurveitingargjald skv. 72. gr. ell.
17.000


5. gr.

6. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Fyrir umsókn um skráningu vörumerkis skal greiða:
Kr.
1. Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn
15.000
2. Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn
3.000
3. Fyrir hverja mynd umfram eina, þegar merki er í þrívídd, skal að auki greiða
1.500


6. gr.

7. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Fyrir tilnefningu á Íslandi í umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis eða félagamerkis skal greiða til Alþjóðahugverkastofnunarinnar:
Kr.
1. Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn
15.000
2. Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn
3.000


7. gr.

8. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Fyrir umsókn um endurnýjun vörumerkis skal greiða:
Kr.
1. Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn
15.000
2. Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn
3.000

Fyrir endurnýjun alþjóðlegrar skráningar vörumerkis skal greiða til Alþjóðahugverkastofnunarinnar:
1. Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn
15.000
2. Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn
3.000


8. gr.

9. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Fyrir umsókn um skráningu félagamerkis og endurnýjun skal greiða:
Kr.
1. Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn
15.000
2. Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn
3.000


9. gr.

10. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Ýmis gjöld vegna vörumerkja:
Kr.
1. Beiðni um breytingu á skráðu merki, sbr. 24. gr. vörumerkjalaga
2.500
- fylgi beiðnin umsókn um endurnýjun
1.200
2. Beiðni um innritun nýs eiganda (framsals) í vörumerkjaskrá
2.000
- fylgi beiðnin umsókn um endurnýjun eða beiðni skv. 1. tölul.
0
3. Beiðni um innritun nytjaleyfis
2.000
4. Beiðni um innritun annarra breytinga í vörumerkjaskrá
1.700
5. Beiðni um endurbirtingu umsóknar eða skráningar
1.900
6. Staðfest útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr vörumerkjaskrá
1.500
7. Staðfest afrit umsóknar, forgangsréttarskjal
2.000
8. Útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr vörumerkjaskrá
650
9. Athugun og mat á því hvort tiltekið vörumerki teljist það líkt skráðu vörumerki eða merki sem sótt hefur verið um skráningu á að ruglingshætta yrði hugsanlega talin vera fyrir hendi ef umsókn yrði lögð inn
3.000
10. Fyrir móttöku og meðhöndlun á umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis, sbr. 46. gr. vörumerkjalaga
6.500


10. gr.

11. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Fyrir umsókn um skráningu hönnunar skal greiða:
Kr.
1. Grunngjald fyrir skráningartímabilið 0 - 5 ár
9.800
2. Grunngjald fyrir skráningartímabilið 5 - 10 ár
12.500
3. Grunngjald fyrir hvert fimm ára skráningartímabil eftir tíu ár
15.500
4. Gjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir skráningartímabilin 0-5 ár og 5-10 ár
4.000
5. Hver hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára skráningartímabil eftir tíu ár
6.700
6. Fyrir birtingu hverrar myndar umfram eina
2.500


11. gr.
12. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Kr.
Gjald fyrir rannsókn skv. 2. mgr. 17. gr. laga um hönnun
6.700
Ef krafa um rannsókn kemur fram við innlagningu umsóknar
4.600


12. gr.

15. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Ýmis gjöld vegna hönnunar:
Kr.
1. Beiðni um innritun nýs eiganda (framsals) eða nytjaleyfis í hönnunarskrá
2.000
2. Útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr hönnunarskrá
600
3. Staðfest útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr hönnunarskrá
1.500
4. Endurupptökugjald skv. 3. mgr. 19. gr. laga um hönnun
6.500
5. Endurveitingargjald skv. 48. gr. laga um hönnun
15.000


13. gr.

17. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðarinnar, svo sem umfangsmikla leit, athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir á grundvelli upplýsinga í einkaleyfaskrá, vörumerkjaskrá eða hönnunarskrá, greiðist tímagjald:

Kr.
1. Sérfræðingar, á klst.
3.600
2. Aðrir starfsmenn, á klst.
2.000
3. Fyrir ljósrit af gögnum varðandi einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist fyrir hverja síðu í stærðinni A4
50

Ef beiðni um ljósritun útheimtir verulega úrvinnslu gagna eða leit í skjalasafni reiknast að auki tímagjald samkvæmt staflið a eða b eftir því sem við á.


14. gr.

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt heimild í 68. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi, 65. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, 53. gr. laga nr. 46/2001 um hönnun, og 9. gr. laga nr. 155/2002 um félagamerki, öðlast gildi 1. janúar 2004.


Iðnaðarráðuneytinu, 1. desember 2003.

Valgerður Sverrisdóttir.
Kristján Skarphéðinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica