Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1284/2021

Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð nr. 624/2004 um fæðubótarefni.

1. gr.

Eftirfarandi breyting er gerð á viðauka 1 við reglugerðina:

Í hluta 2, Steinefni, kemur í stað færslunnar "Kopar (µg)" eftirfarandi:

Kopar (mg).

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðauka 2 við reglugerðina:

  1. Í hluta A. Vítamín, undir fyrirsögninni 7. NÍASÍN, er eftirfarandi færslu bætt við á eftir færsl­unni fyrir "inósítólhexaníkótínat (inósítólhexaníasínat)":
    nikótínamíðríbósíðklóríð.
  2. Í hluta B. Steinefni, er eftirfarandi færslu bætt við á eftir færslunni "magnesíumklóríð":
    magnesíumsítratmalat.

 

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995, um matvæli, til innleiðingar á reglu­gerð framkvæmdastjórnarinnar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/418 frá 9. mars 2021 um breyt­ingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB að því er varðar nikótínamíðríbósíð­klóríð og magnesíumsítratmalat sem eru notuð við framleiðslu á fæðubótarefnum og að því er varðar mæli­einingar sem eru notaðar fyrir kopar.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 3. nóvember 2021.

 

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica