Leita
Hreinsa Um leit

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

540/2021

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/551 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 3.

1. gr.

Eftirtalin reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB), sem vísað er til í lið 10ba í XXII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2021, frá 5. febrúar 2021, um breytingu á XXII. viðauka við EES-samn­inginn (Félagaréttur), skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XXII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/551 frá 21. apríl 2020 um breytingu á reglu­gerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikn­ingsskilastaðal, IFRS-staðal 3.

 

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) 2020/551 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB, nr. 26/2021, 8. apríl 2021, bls. 152.

 

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. mgr. 127. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga, skal gilda fyrir félög sem skylt er að eða nýta sér heimild til að semja ársreikninga sína og samstæðu­reikninga í samræmi við innleidda alþjóðlega reikningsskilastaðla, öðlast þegar gildi.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 7. maí 2021.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Ingvi Már Pálsson.

Harpa Theodórsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica