Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

790/2019

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 808/2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum frá tilteknum þriðju löndum vegna mengunaráhættu af völdum aflatoxína. - Brottfallin

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 4. tölul., svohljóðandi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/890 frá 27. maí 2019 um setn­ingu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum frá Gambíu og Súdan og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 669/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014.

2. gr.

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/890 er birt sem fylgiskjal við reglu­gerð þessa.

3. gr.

Reglugerð þessi sem sett er með heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli og 7. gr. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 4. september 2019.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica