Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

514/2019

Reglugerð um (16.) breytingu á reglugerð nr. 397/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem tilgreind eru í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008.

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sem vísað er til í XII. kafla II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirtaldar ESB-gerðir gildi hér á landi:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1461 frá 28. september 2018 um breyt­ingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðauk­anum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar notkun á lágsetnum hýdroxýprópýlsellulósa í fæðubótarefni. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 31, frá 18. apríl 2019, bls. 361.
  2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1462 frá 28. september 2018 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á auk­efnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar á tilteknum sorbítan­esterum (E 491 sorbítanmónósterat, E 492 sorbítantrísterat og E 495 sorbítan­mónó­palmítat). Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambands­ins nr. 31, frá 18. apríl 2019, bls. 502.
  3. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1472 frá 28. september 2018 um breyt­ingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðauk­anum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar kókíníl, karmínsýru, karmín (E 120). Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 31, frá 18. apríl 2019, bls. 505.
  4. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1481 frá 4. október 2018 um breyt­ingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðauk­anum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312). Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 31, frá 18. apríl 2019, bls. 509.

2. gr.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

3. gr.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 28. maí 2019.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica