Leita
Hreinsa Um leit

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1021/2018

Reglugerð um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/307 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi Salmonella spp., sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, svo að þær nái til kjöts af holdakjúklingum (Gallus gallus) sem á að flytja til Danmerkur.

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla I. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 173/2018, frá 21. september 2018, öðlast eftirtalin ESB-gerð gildi hér á landi:

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/307 frá 28. febrúar 2018 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi Salmonella spp., sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, svo að þær nái til kjöts af holdakjúklingum (Gallus gallus) sem á að flytja til Danmerkur. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 64, frá 27. september 2018, bls. 390.

2. gr.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

3. gr.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt heimild í 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 8. nóvember 2018.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica