Leita
Hreinsa Um leit

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

988/2018

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1986 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 16.

1. gr.

Eftirtalin reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB), sem vísað er til í lið 10ba í XXII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2018, frá 27. apríl 2018, um breytingu á XXII. viðauka við EES-samn­inginn (Félagaréttur), skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XXII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1986 frá 31. október 2017 um breytingu á reglu­gerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í sam­ræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóð­legan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 16.

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) 2017/1986 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB, nr. 72/2018, 8. nóvember 2018, bls. 316.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. mgr. 127. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga, skal gilda fyrir félög sem skylt er að eða nýta sér heimild til að semja ársreikninga sína og samstæðu­reikninga í samræmi við innleidda alþjóðlega reikningsskilastaðla, öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 8. nóvember 2018.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Ingvi Már Pálsson.

Harpa Theodórsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica