Leita
Hreinsa Um leit

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1178/2017

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2067 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal IFRS-staðal 9.

1. gr.

Eftirfarandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB), sem vísað er til í lið 10ba í XXII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 249/2017, frá 15. desember 2017, um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og við­bótum sem leiðir af XXII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samnings­ins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2067 frá 22. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í sam­ræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóð­legan reikningsskilastaðal IFRS-staðal 9.

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) 2016/2067 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB nr. 83/2017, 21. desember 2017, bls. 1.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. mgr. 127. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga, skal gilda fyrir félög sem skylt er eða nýta sér heimild til að semja ársreikninga sína og samstæðu­reikninga í samræmi við innleidda alþjóðlega reikningsskilastaðla, og öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 21. desember 2017.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Ingvi Már Pálsson.

Harpa Theodórsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica