Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

511/2017

Reglugerð um úthlutun á WTO tollkvótum vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. 12. gr. tollalaga nr. 88/2005 og viðauka III A, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magntoll:

  Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur
      kg % kr./kg
Tollskrárnr.: Nautgripakjöt - vöruliðir 0202 og 0210  95.000  
0202.3xxx Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst 01.07.17-30.06.18  0 735
 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað þurrkað eða reykt:    
0210.2001 Beinlaust 01.07.17-30.06.18  0 448
      
Tollskrárnr.: Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:  64.000  
0203.2100 Skrokkar og hálfir skrokkar 01.07.17-30.06.18  0 193
 Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini    
0203.2201 Læri og lærissneiðar 01.07.17-30.06.18  0 387
0203.2209 Bógar og bógbitar 01.07.17-30.06.18  0 387
 Með beini:    
0203.29xx Svínakjöt, fryst 01.07.17-30.06.18  0 596
 Af svínum fryst     
0206.4100 Lifur 01.07.17-30.06.18  0 64
0206.4900 Annað 01.07.17-30.06.18  0 159
0209.1000 Af svínum - svínafita 01.07.17-30.06.18  0 55
 Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:    
0210.1100 Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini 01.07.17-30.06.18  0 315
0210.1200 Slög og sneiðar af þeim, beinlaust 01.07.17-30.06.18  0 427
0210.1901 Reykt - beinlaust 01.07.17-30.06.18  0 484
0210.1902 Annað 01.07.17-30.06.18  0 484
0210.1909 Annars - beinlaust 01.07.17-30.06.18  0 484
      
Tollskrárnr.: Kinda- eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210  345.000  
0204.3000 Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - frystir 01.07.17-30.06.18  0 159
0204.4xxx Kindakjöt, fryst 01.07.17-30.06.18  0 548
0204.5000 Geitakjöt 01.07.17-30.06.18  0 159
 Annað fryst:    
0206.9100 Svið (sviðahausar) 01.07.17-30.06.18  0 88
0206.9009 Annars 01.07.17-30.06.18  0 252
 Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt.    
0210.9921 Beinlaust 01.07.17-30.06.18  0 356
0210.9929 Annars 01.07.17-30.06.18  0 356
0210.9931 Beinlaust 01.07.17-30.06.18  0 525
0210.9939 Annars 01.07.17-30.06.18  0 525
      
 Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:  59.000  
Tollskrárnr.: Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus:    
0207.1xxx Af hænsnum, fryst 01.07.17-30.06.18  0 219
 Af kalkúnum:    
0207.2xxx Af kalkúnum, fryst 01.07.17-30.06.18  0 301
 Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:    
0207.4xxx Af öndum, fryst 01.07.17-30.06.18  0 301
0207.5xxx Af gæsum, fryst 01.07.17-30.06.18  0 301
0207.6xxx Af perluhænsnum, fryst 01.07.17-30.06.18  0 301
      
Tollskrárnr.:   53.000  
0405.xxxx Smjör og önnur fita 01.07.17-30.06.18  0 295
      
 Ostur og ystingur:  119.000  
0406.1011 Skyr með viðbættum sykri eða sætiefni 01.07.17-30.06.18  0 210
0406.1019 Annað skyr 01.07.17-30.06.18  0 210
0406.1090 Annað 01.07.17-30.06.18  0 210
0406.2000 Hvers konar rifinn eða mulinn ostur 01.07.17-30.06.18  0 210
0406.3000 Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn 01.07.17-30.06.18  0 157
0406.4000 Gráðostur 01.07.17-30.06.18  0 241
0406.9000 Annar ostur 01.07.17-30.06.18  0 236
      
Tollskrárnr.:   76.000  
0407 Fuglsegg, í skurn, ný varin skemmdum eða soðin:    
 Frjóegg til útungunar:    
0407.1100 Af hænsnum af tegundinni Gallus domestictus 01.07.17-30.06.18  0 115
0407.1900 Önnur 01.07.17-30.06.18  0 115
 Önnur fersk egg:    
0407.2100 Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus 01.07.17-30.06.18  0 115
0407.2900 Önnur 01.07.17-30.06.18  0 115
0407.9000 Önnur 01.07.17-30.06.18  0 115
0408 Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni:    
 Eggjarauða:    
0408.1100 Þurrkuð 01.07.17-30.06.18  0 484
 Önnur:    
0408.1901 Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi, í 5 kg umbúðum eða stærri 01.07.17-30.06.18  0 115
0408.1909 Annars 01.07.17-30.06.18  0 129
 Annað:    
0408.9100 Þurrkað 01.07.17-30.06.18  0 484
 Annars:    
0408.9901 Soðin egg, í 10 kg umbúðum eða stærri 01.07.17-30.06.18  0 129
0408.9909 Annars 01.07.17-30.06.18  0 129
      
Tollskrárnr.: Kjötvörur úr vörulið 1602:  86.000  
1602.1001 Blönduð matvara meira en 60% af kjöti 01.07.17-30.06.18  0 124
1602.1009 Meira en 20% til og með 60% 01.07.17-30.06.18  0 124
1602.2011 Meira en 60% af dýralifur 01.07.17-30.06.18  0 173
1602.2012 Meira en 20% til og með 60% af dýralifur 01.07.17-30.06.18  0 173
1602.2019 Annað 01.07.17-30.06.18  0 44
1602.2021 Annað, meira en 60% af dýralifur 01.07.17-30.06.18  0 173
1602.2022 Annað, meira en 20%, til og með 60% 01.07.17-30.06.18  0 78
1602.2029 Annað 01.07.17-30.06.18  0 26
1602.3101 Úr kalkúnum meira en 60% 01.07.17-30.06.18  0 301
1602.3102 Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60% 01.07.17-30.06.18  0 301
1602.3109 Annað 01.07.17-30.06.18  0 115
1602.3201 Úr hænsnum meira en 60% 01.07.17-30.06.18  0 301
1602.3202 Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60% 01.07.17-30.06.18  0 301
1602.3209 Annað 01.07.17-30.06.18  0 115
1602.3901 Annað meira en 60% úr alifuglum 01.07.17-30.06.18  0 301
1602.3902 Annað 20% til og með 60% úr alifuglum 01.07.17-30.06.18  0 301
1602.3909 Annað 01.07.17-30.06.18  0 115
1602.4101 Úr svínum meira en 60%, læri og lærissneið 01.07.17-30.06.18  0 774
1602.4102 Meira en 20% til og með 60%, af kjöti 01.07.17-30.06.18  0 343
1602.4109 Annað 01.07.17-30.06.18  0 115
1602.4201 Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsneið 01.07.17-30.06.18  0 412
1602.4202 Meira en 20% til og með 60%, af kjöti 01.07.17-30.06.18  0 247
1602.4209 Annað 01.07.17-30.06.18  0 83
1602.4901 Annað meira en 60% af kjöti, blöndur 01.07.17-30.06.18  0 511
1602.4902 Annað meira en 20% til og með 60%, af kjöti 01.07.17-30.06.18  0 307
1602.4909 Annað 01.07.17-30.06.18  0 102
1602.5001 Meira en 60% kjöt úr nautgripum 01.07.17-30.06.18  0 538
1602.5002 Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti 01.07.17-30.06.18  0 304
1602.5009 Annað 01.07.17-30.06.18  0 102
1602.9011 Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti 01.07.17-30.06.18  0 442
1602.9012 Meira en 20% til og með 60%, af kjöti 01.07.17-30.06.18  0 265
1602.9019 Annað 01.07.17-30.06.18  0 89
1602.9021 Annað, úr öðru kjöti meira en 60% 01.07.17-30.06.18  0 442
1602.9022 Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjöti 01.07.17-30.06.18  0 265
1602.9029 Annað 01.07.17-30.06.18  0 89

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem vísað er til skilmála reglugerðar þessarar.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt. Einnig er heimilt í stað ábyrgðaryfirlýsingar að greiða andvirði tollkvóta á reikning fjársýslunnar og láta kvittun fylgja tilboðsgögnum.

Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.

Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.

5. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. búvörulaga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. búvörulaga nr. 99/1993, með síðari breyt­ingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2018.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 7. júní 2017.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Birgitta Kristjánsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica