Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

358/2017

Reglugerð um (9.) breytingu á reglugerð nr. 630/2016 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2016/2017. - Brottfallin

1. gr.

Við töflu í 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður svohljóðandi:

Tegund/Lestir A B C D E F F1 G H I
22. Rækja við Snæfellsnes 698               37 661

Skýringar á töflu:

  A. Leyfilegur heildarafli.
  B. Til uppbóta skv. 1. tl. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 (skel- og rækjubætur).
  C. Til ráðstöfunar skv. 2. tl. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 (til stuðnings byggðarlögum).
  D. Til línuívilnunar skv. 8. mgr. 11. gr. laga nr. 116/2006.
  E. Til strandveiða skv. 6. gr. a laga nr. 116/2006.
  F. Til frístundaveiða skv. 5. mgr. 6. gr. laga nr. 116/2006.
  F1. Til ráðstöfunar vegna smábáta skv. ákvæði til bráðabirgða VIII laga nr. 116/2006.
  G. Byggðakvóti Byggðastofnunar skv. 10. gr. a laga nr. 116/2006.
  H. Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3%).
  I. Fiskistofa úthlutar á grundvelli aflahlutdeildar.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 27. apríl 2017.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Baldur P. Erlingsson.

Hinrik Greipsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica