Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

566/2016

Reglugerð um úthlutun á opnum tollkvótum á frjóeggjum og eggjarauðum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðauka IV A við 12. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn og verð- og magntoll:

  Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur
Tollskrárnr.: Frjóegg til útungunar:     % kr./kg
0407.1100 Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus 01.07.16.-30.06.17 ótilgr. 0 0
0407.1900 Önnur 01.07.16.-30.06.17 ótilgr. 0 0
  -- Önnur        
0408.1901 Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi í ≥ 5 kg umbúðum 01.07.16.-30.06.17 ótilgr. 0 39

3. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

4. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. búvörulaga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. A búvörulaga nr. 99/1993, með síðari breyt­ingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2017.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 24. júní 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Baldur Arnar Sigmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica