Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

502/2016

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1139/2015, um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2016. - Brottfallin

1. gr.

2. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar fellur brott.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla og laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 7. júní 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica