Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

314/2016

Reglugerð um úthlutun á opnum tollkvótum á nautakjöti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum á nautakjöti samkvæmt viðauka IV A og 12. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

  Vara Tímabil Verðtollur Magntollur
      % kr./kg
Tollskrárnr.: Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst:      
  Sneitt á annan hátt með beini:      
0202.2001 Hryggir og hryggsneiðar 18.04. - 30.09.16 0 316
  Beinlaust:      
0202.3002 Lundir 18.04. - 30.09.16 0 658
0202.3003 Hryggvöðvar 18.04. - 30.09.16 0 489

3. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

4. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. búvörulaga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. A, búvörulaga nr. 99/1993, með síðari breyt­ingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. september 2016.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 14. apríl 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Baldur Sigmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica