Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

274/2016

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1124/2015, um togveiðar á kolmunna árið 2016. - Brottfallin

1. gr.

2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Fyrir tímabilið 1. janúar 2016 til 31. desember 2016 er leyfilegur heildarafli sem hér segir:

A B C
Lestir Lestir Lestir
163.570 8.669 154.901
  1. Leyfilegur heildarafli.
  2. Skerðing skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3%).
  3. Fiskistofa úthlutar til skipa á grundvelli aflahlutdeildar.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum, laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum og laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 4. apríl 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica